fbpx
Uudised

Kaitsevägi sai juurde üheksa staabiveeblit

Täna peeti Kaitseväe Akadeemias pidulik vanemstaabiallohvitseride kursuse (VSAK) lõputseremoonia, kus anti 12 lõpetajale kursuse lõputunnistus ning üheksale vanemallohvitserile ka staabiveebli auaste.

„Kuulutan vingeks, et saite kirjutada kursusetöö ja läbisite kaitsmisprotsessi. On vinge, et akadeemia suutis anda teile sellise väljakutse ja uue kogemuse ning te olite professionaalid ja täis hakkamist,” ütles Kaitseväe Akadeemia ülem kolonel Enno Mõts aktusel peetud kõnes juhtides tähelepanu, et õppimine ei piirdu vanemstaabiallohvitseride kursusel teadmiste ja oskuste omandamisega, vaid teemade mõtestamisega oma kutsest ja rollist.

Lõpuaktusest võtsid osa ka kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ning kaitseväe veebel ülemveebel Enn Adoson. Peale aktuse pidulikku osa oli lõpetajatel võimalus osaleda kaitseväe juhatajaga arutelul kursusetööde teemadel.

Kokku 10 nädalat kestnud kursus toimus erineva pikkusega õppetsüklitena nii Tartus kui Tallinnas. Kursuse vältel omandasid õppurid teadmisi Eesti julgeolekupoliitilisest keskkonnast, sõjaväelise juhtimise alustest brigaadi tasandil ning said ettevalmistuse teenistuseks brigaadi staabis. Muu hulgas õppisid vanemallohvitserid kaasaaegse lahingutegevuse aluseid, sõjateooriat ja –ajalugu ning õppekasvatustöö aluseid. Kursuse edukaks lõpetamiseks oli vajalik kursusel osalejatel kirjutada kursusetöö.

Vanemstaabiallohvitseride kursuse õppekava läbinu on saanud alused teenimiseks brigaadi või väeliigi staabiallohvitserina rahvusvahelises keskkonnas.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule.

Rohkem pilte: https://pildid.mil.ee/index.php?/category/59943

Kaitseväe Akadeemia