fbpx
Uudised

35 ohvitseri saavad sõjaväelise kõrghariduse diplomi.

Pidulikule lõpuaktusele Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste aulas oli kutsutud Eesti kaitseväe ohvitsere peastaabist ja väeosadest ning lõpetajate lähedased ja tuttavad.

Lõpuaktuse ametlik osa algas traditsioonilislt Kõrgema Sõjakooli lipu sissetoomisega, järgnes üliõpilashümni ”œGaudeamuse ” ja Eesti Vabariigi hümni laulmine ning rakenduskõrgharidust tõendava diplomi, lõpetaja rinnamärgi ja auastmetunnuste kätteandmine.
Aktusel said sõna õppeasutuse ülem major Viljar Schiff, kaitseväe juhataja esindaja kolonel Neeme Väli ning 7. põhikursuse esindaja. Lühikese kontserdiga esines Tartu Akadeemiline Meeskoor, järgnes pildistamine ja noorte ohvitseride õnnitlemine.

7. põhikursuse lõpetajad on täitnud rakenduskõrghariduse õppekava sõjaväelise juhtimise erialal, kaitsnud lõputöö ning omandanud rühma- ja kompaniiülema oskused, spetsialiseerudes jalaväe, pioneeri, side, suurtükiväe, logistika või piirivalve erialale.

Kaitseväe Akadeemia