fbpx
Uudised

42 ohvitseri lõpetas Kõrgema Sõjakooli

Sõjaväelise juhtimise magistrikraadi saanud ohvitseride seas on sel aastalesmakordselt ka cum laude lõpetaja. Leitnant Priit Pikner näitas koguõpingute jooksul eeskujulike tulemusi ning kaitses suurepäraseltmagistritöö teemal “Vaiketeadmised sõjaväelises juhtimises”. Magistrikraadi saanud ohvitserid omandasid kaheaastaste õpingute käiguspataljoni ja brigaadi staabiohvitseri oskused. Põhikursuse lõpetajadõppisid kolme aasta jooksul rühma- ja kompaniiülema oskusi. Riigikaitse kõrgeim juht Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves andisoma 16. juuni käskkirjaga põhikursuse lõpetanud kadettidelenooremleitnandi sõjaväelise auastme. „Hästi motiveeritud ja hästi väljaõpetatud sõdur on meie ainuketõsiseltvõetav ressurss”, ütles Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusteülem kolonel Aarne Ermus. „Ohvitser on alati kuulunud ja kuulub ka praegu Eesti eliiti”sõnas Kaitseväe juhataja kindralleitnant Ants Laaneots, rõhutades, etteistest riigitöötajatest eristab ohvitseri kõrge missioonitunne. KindralLaaneots kinkis lõpetajatele raamatu „Eesti kasarmud” Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritudkõrgkool, mille lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjalise juhtimiseerialal. Kõigil Kõrgema Sõjakooli lõpetajatel on ka riigikaitseõpetajakvalifikatsioon, nad võivad anda riigikaitseõpetuse tunde gümnaasiumites. Ohvitseride neljatasemelise väljaõppe süsteemi esimene aste on KõrgemaSõjakooli põhikursus, mille lõpetajad saavad sõjaväelise juhtimiserakenduskõrghariduse. Pärast kolmeaastast edukat teenistust kaitsejõududeson võimalik jätkata õpinguid Kõrgema Sõjakooli keskastmekursusel. Sellestjärgmiseks ohvitseri haridusastmeks on vanemstaabiohvitseri kursus BaltiKaitsekolledžis või vastava tasemega kursus välisriigi sõjaväelisesõppeasutuses ning edaspidi kõrgemate staabiohvitseride- jakindralstaabikursused või vastava tasemega kursused välisriikidesõjaväelistes õppeasutustes. Sellel aastal võetakse põhikursusele ja keskastmekursuselekandideerimiseks sisseastumisdokumente vastu 25.juunist 6. juulini,põhikursusele kandideerijatel on esmakordselt võimalik spetsialiseerudaõhuväe ohvitseri erialale.

Kaitseväe Akadeemia