fbpx
Uudised

Kõrgemas Sõjakoolis algas sisseastumisdokumentide vastuvõtt

Alates esmaspäevast, 20. juunist kuni 3. juulini saab sissastumiste infosüsteemi kaudu esitada dokumente Kõrgema Sõjakooli maaväe, mereväe ja õhuväe erialadele rakenduskõrghariduse õppesse. maja

Tänavu ei soorita Kõrgemasse Sõjakooli sisseastujad esimest aastat akadeemilist testi, nüüdsest hinnatakse kandidaatide akadeemilist võimekust  lõputunnistuse keskmisest hindest ja riigieksamite tulemusest lähtudes. Lisaks akadeemilisele võimekusele kujundab kandidaatide paremusjärjestuse kutsesobivusvestluse ja üldfüüsilise testi alusel kujunenud punktisummad. Sisseastumiskatsed saab sooritada juba enne ajateenistust, kuid kandidaadid immatrikuleeritakse Sõjakooli alles pärast edukat ajateenistuse läbimist.

Rakenduskõrghariduse tasemel saab kandideerida maaväe, mereväe ja õhuväe õppesuunale. Sõjakooli põhikursustele võetakse vastu kuni 75 õppurit – 55 maaväe, 10 mereväe ja 10 õhuväe erialale. Õppe kestvuseks on kõigil õppesuundadel kolm aastat. Mereväe kadettidel toimub osa õppest TTÜ Eesti Mereakadeemias ning õhuväe kadettidel Eesti Lennuakadeemias.

Kõrgemas Sõjakoolis õppivatele kadettidele on tagatud tasuta meditsiiniline abi ja elamispind Kõrgema Sõjakooli ühiselamus, samuti saavad kadetid igakuise brutopalgana vähemalt 650 eurot. Kooli lõpetajatele on tagatud töökoht kaitseväes.

Kõrgema Sõjakooli põhikursuse lõpetaja saab rakenduskõrghariduse sõjaväelises juhtimises ning talle omistatakse nooremleitnandi auaste. Nooremohvitseride teenistus jätkub pärast kooli lõpetamist maaväe, mereväe või õhuväe üksustes. Täpsem informatsioon sisseastumistingimuste kohta Kõrgema Sõjakooli kodulehel http://www.sojakool.ee/tule-oppima/.

Kaitseväe Akadeemia