fbpx
Uudised

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused andsid välja juubeliraamatu

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) kogusid kokku enda 20 taastegutsemisaasta kohta käivad mälestused, pildid ja tähtsamad sündmused ning koondasid selle kokku mälestusraamatusse „KVÜÕA 20“.

„Sarnaselt teiste väeüksustega tegutseb KVÜÕA igapäevases katkematus töörütmis. Kaks aastakümmet on ühtlasi piisavalt pikk aeg, et tehtu ununema hakkaks ja juubeliraamatu koostamine andis hea võimaluse süsteemseks pilguheiduks õppeasutuse lähiminevikule ning lisa talletamaks me ajaloolist mälu,“ ütles KVÜÕA õppeosakonna juhataja Nele Rand.

Raamatusse kirjutatud artiklites on sissevaade kirjeldatakse perioodi alates 1998. aastast, kui eralduti Eesti riigikaitse akadeemiast ja KVÜÕA kolis Tartusse, endisesse Kaitseliidu ja hilisemasse Eesti põllumajanduse akadeemia majja Riia mäel. Lugejale ülevaate andmiseks räägitakse ka KVÜÕA kogu saja-aastasest ajaloost artiklis „Sada aastat sõjaväelisi haridusasutusi Eesti Vabariigis“.

„Oleme püüdnud sõnas ja pildis talletada kaante vahele kaitseväe ühendatud õppeasutuste viimased kaks aastakümmet, mis on ühtlasi Eesti sajandipikkuse ohvitserihariduse oluline etapp. Juubeliraamatus on kesksel kohal meie inimesed: juhid, õppejõud, töötajad ja loomulikult õppurid oma igapäevaste tegemiste keskel,“ ütles raamatu peatoimetaja Andres Saumets, kelle sõnul on kajastatud ka õppe- ja teadustöö arengut ning kõrgkooli arengutee olulisemaid verstaposte ja traditsioone, mis väärtustavad ohvitseride ning allohvitseride haridust ja loovad väärtuslikku ühtsustunnet.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus riigikaitseline kõrgkool Eestis, mis annab kutsehariduse, rakendusliku kõrghariduse ja magistrikraadi sõjalises juhtimises, täiendõppe kursustel osalevad nii kaitseväelased, kaitseliitlased ja reservväelased üle Eesti ning välismaalt. Õppeasutused on ka Eesti sõjateaduse nurgakiviks, tehes koostööd Eesti kui ka välisriikide koolide, uurimisasutuste ja ettevõtetega.

Raamatu artikleid saab lugeda siit:

https://www.ksk.edu.ee/uldinfo-ja-kontakt/kvuoa-20/
Kaitseväe Akadeemia