fbpx
Uudised

AJALOOKIRJANDUSE AASTAPREEMIA PÄLVIS IGOR KOPÕTIN

Ajalookirjanduse 2020. aasta preemia anti eile Eesti Kunstiakadeemias üle Kaitseväe Akadeemia strateegia ja innovatsiooni õppetooli juhataja Igor Kopõtinile raamatu „Rahvuse kool. Eesti rahvusarmee ja rahvusvähemused aastatel 1918–1940” eest.

„Suur au on saada tunnustust Eesti ajalookirjanduse preemia näol. Raamatu kirjutamine ja väljaandmine poleks olnud võimalik ilma Kaitseväe Akadeemia ja Rahvusarhiivi mitmekülgsele abile. Seetõttu tahaks avaldada tänu KVA ja RA kollektiivile. Ühtlasi tahaks loota, et kõrget tunnustust saanud monograafia saab üheks alussambaks Eesti sõjaajaloo teadusdistsipliinis ning annab olulise panuse rahvusliku sõjateaduse arengusse,“ ütles Kaitseväe Akadeemia strateegia ja innovatsiooni õppetooli juhataja Igor Kõpotin.

Preemia pälvinud raamat on ümbertöötatud ja täiendatud variant Igor Kopõtini 2018. aastal Tallinna Ülikoolis kaitstud doktoritööst „Rahvuslus ja lojaalsus Eesti sõjaväes aastatel 1918–1940 vähemusrahvuste näitel“ ning valmis Rahvusarhiivi ja Kaitseväe Akadeemia koostöös

Uurimuse algul esitab Igor Kopõtin väljakutsuva küsimuse, kas Eesti kaitseväes aastatel 1918-1940 teeninud vähemusrahvused olid julgeolekurisk, kuid selgitab seejärel, et oma väiksuse tõttu ei ole vähemusrahvused riigi ega kaitseväe jaoks suuremaks probleemiks olnud. Esitatud küsimus paneb aga hargnema mitmed teised teemad, mille keskmes on lojaalsus nii Eesti riigile kui ka sõjaväeteenistusele, aga ka enamus- ja vähemusrahvuste suhted.

Ajalookirjanduse aastapreemia eesmärk on tunnustada paremate ajalooraamatute autoreid, hinnata kord aastas eesti ajalooteaduse hetkeseisu ning tõsta avalikkuse huvi ajaloo ja ajaloolaste töö vastu. Aastapreemia kandidaadiks võib esitada kõiki eelneva kalendriaasta jooksul ilmunud eestikeelseid ajalooalaseid originaalkäsitlusi.

Raamatute hindamisel on kriteeriumiks käsitluse teaduslik tase ning uudsus. Lisaks raamatu tehniline teostus kujunduse, trükkimise ja köitmise osas.

Preemiat annavad välja Akadeemiline Ajalooselts, Eesti Ajaloomuuseum, Eesti Kunstiakadeemia kunstikultuuri teaduskond, Pärnu muuseum, Rahvusarhiiv, SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid, Tallinna Linnaarhiiv, Tallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut, Tartu Linnamuuseum, Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut ning Tartu Ülikooli muuseumid. Tänavu korraldas hindamise ja preemiaürituse Eesti Kunstiakadeemia.

Kaitseväe Akadeemia