fbpx
Uudised

Ajateenijad harjutavad matkehaavadel

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiinikeskus korraldab sel nädalal ajateenijate meditsiiniüksustele koostööõppuse, et anda Kevadtormil osaleva pataljoni meditsiinikompanii ja meditsiinirühma ajateenijatele üksustevahelise töökorralduse ja koostöö kogemus.

„Ajateenijatest parameedikud on õppinud erialakursustel juhtumeid üksikult käsitlema ja nad on protseduuridega tuttavad, aga siin osalevad lisaks autojuht-sanitarid ning üksuste ülemad, kes kõik peavad olema valmis kriisisituatsioonis meeskonnana koos tegutsema,“ ütles õppuse läbiviija Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse ülem major Ahti Varblane.

KVÜÕA õppejõudude loodud stsenaariumitele lisavad reaalsust kunsthaavad, mille valmistamiseks kasutatakse vahasarnast ainet. Vahast voolitakse haava põhi, seejärel grimeeritakse kunsthaav musta ja punase tooniga ning lisatakse kunstveri.

Major Varblase sõnul on õppuse tegevuste põhirõhk traumahaige patsiendi käsitlemisel ja parameedikute meeskonna koostööl, kuid seejuures tuleb osalejatel arvestada ka üksustevahelise infovahetusega ja sellega kuidas võtta vastu patsienti koos tema varustusega.

Koostööõppusel osaleb sadakond kaitseväelast 1. jalaväebrigaadi tagalapataljonist, Kuperjanovi jalaväepataljonist, Kirde kaitseringkonna suurtükiväepataljonist, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest ja logistikakeskuse tervisekeskusest. Meditsiiniüksuste koostööõppust korraldavad KVÜÕA meedikud kolmandat aastat.

KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiini keskuse ülesandeks on kaitseväelaste, reservmeedikute ja meditsiiniüliõpilaste sõja- ja katastroofimeditsiini õppe läbiviimine. Eesmärgiks on võimalikult kaasaegne, praktilise suunitlusega ning ühtlustatud väljaõpe tsiviilmeditsiinis harva esinevate kriiside ja vigastuste lahendamiseks. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia