fbpx
Uudised

Algab NATO sõnaus ehk julgeolekupoliitika ja riigikaitse sõnavõistlus 2024

Eesti NATO-ga liitumise 20. aastapäeva tähistamiseks kuulutavad Välisministeerium, Kaitseväe Akadeemia ja Kaitseministeerium välja julgeolekupoliitika ja riigikaitse sõnavõistluse, mille eesmärk on eestikeelse julgeolekupoliitika ja riigikaitse oskussõnavara arendamine ning terminiarenduse populariseerimine.

Võõrkeelte, iseäranis inglise keele mõju tõttu esineb ameti- jt tekstides kohmakaid, võõrkeelt tarbetult kopeerivaid sõnu, mis teevad teksti raskepäraseks. Sageli kohtab inglise-eesti segakeelt või siis kasutatakse kohmakat sõna või sõnaühendit, mis hägustab nii lause kui ka teksti mõtet. Võistlusega soovitakse leida uusi eestikeelseid sõnu nende mõistete tähistamiseks, millele eesti keeles kõigiti sobivat omasõna veel pole.

Võistlusele on valitud seitse mõistet, millele oodatakse lühikest, suupärast ja tähenduslikult sobivat eestikeelset vastet. Mõisted koos lühiselgituste ja probleemikirjelduse ning näitelausetega on leitavad esitusvormist, kuhu palume esitada ka oma sõnaleiud. Igale sõnale on soovitatav lisada lühipõhjendus, miks pakutav sõna on teie meelest sobilik.

Uusi sõnu oodatakse hiljemalt 30. juuniks 2024. Keelendeid hindab keele- ja erialaekspertidest koosnev žürii. Hindamine on anonüümne. Parimad sõnad kuulutatakse välja 2024. aasta arvamusfestivalil, mis toimub 9.–10. augustil Paides. Parimate sõnade esitajatele on tänutäheks auhinnad. Võistluse peaauhind on reis Brüsselisse ja seal asuva NATO peakorteri külastus.

Sõnade väljapakkumisel tuleb arvestada, et sõna vastaks eesti keele reeglitele, oleks nii vormilt kui ka häälduselt eestipärane ning sobiks nii keele- kui ka mõistesüsteemi. Soovitatav on selgitada uue sõna eeliseid, moodustusviisi, -loogikat või allikat ja varasemat levikut. Kasuks tuleb tutvumine Eesti Keele Instituudi uudissõnade loomise juhendiga.

Julgeolekupoliitika ja riigikaitse sõnavõistlus sõjandussõnaus toimus ka kümme aastat tagasi, siis osutusid võidusõnadeks kerksus (ingl resilience), läviohvister/läviisik  (ingl liaison officer) ja reke (ingl reconnaissance). Tänavuse sõnavõistluse statuut asub Välisministeeriumi veebilehel.

Kaitseväe Akadeemia