fbpx
Uudised

Algas dokumentide vastuvõtt Kõrgemasse Sõjakooli

Alates tänasest, 28. juunist kuni 9. juulini saab esitada sisseastumisdokumente Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemasse Sõjakooli.

Sisseastumiskatsed toimuvad 20. kuni 23. juulini ning tulemused selguvad 26. juulil.

Rakenduskõrghariduse tasemel saab kandideerida nii maaväe kui õhuväe õppesuunale. Maaväe põhikursusel kestab õppeaeg kolm aastat, õhuväe põhikursusel koostöös Lennuakadeemiaga 3,5 aastat.

Maaväe õppekava läbinud saavad teenida rühma- ja kompaniiülemana rahu- ja sõjaaja ametikohtadel. Õppekava võimaldab spetsialiseeruda jalaväe-, side-, pioneeri-, õhutõrje-, suurtükiväe- ja logistika erialale, omandades vastava relvaliigi nooremohvitseri auastme ja ettevalmistuse.

Sisseastumisel arvestatakse eesti keele ja matemaatika, füüsika või keemia riigieksamite tulemusi. Lisaks peavad kandidaadid sooritama akadeemilise võimekuse testi, kutsesobivusvestluse ja füüsilised katsed. Neil, kel eesti keele ja reaalainete riigieksam tegemata, on võimalik sooritada eesti keele ja matemaatika eksam sõjakoolis.

Eelmisel aastal jõustunud seadusemuudatus võimaldab sooritada sisseastumiskatsed enne ajateenistust. 2009. aastal kasutas seda võimalust pea 70 noort. Kooli immatrikuleeritakse noored sel juhul aga pärast ajateenistuse läbimist.

Sel aastal võetakse esmakordselt vastu õppureid aastasele maaväe nooremohvitseri ning pooleteistaastasele mereväe nooremohvitseri kursusele. Kursustele kandideerimise eelduseks on eelnevalt omandatud kõrgharidus ning läbitud ajateenistus. Kursuste sisseastumiskatseteks on akadeemiliste võimete test, kutsesobivusvestlus ning füüsiliste võimete test, maaväe kursusel lisaks veel inglise keele test.

Kursuse käivitumisega algab esmakordselt Eestis mereväeohvitseride õpe. Praeguseni on mereväeohvitserid õppinud näiteks Soome, Rootsi ja Saksa akadeemiates.

Mõneaastase teenistuse järel on nii põhikursuse kui nooremohvitseride kursuse lõpetanutel võimalus jätkata õpinguid sõjakooli kaheaastasel keskastmekursusel, mille lõpetajad saavad sotsiaalteaduste magistrikraadi.

Kõigile sõjakooli lõpetanutele on tagatud teenistuskoht kaitseväes.

Kaitseväe Akadeemia