fbpx
Uudised

Algas dokumentide vastuvõtt Kõrgemasse Sõjakooli

Alates tänasest saab esitada sisseastumisdokumente Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemasse Sõjakooli rakenduskõrghariduse ja magistri õppekavadele. Dokumente saab esitada 7. juulini.

“Ohvitseri ülesanne on kodanike riigikaitseks vajalike hoiakute kujundamine. Sõjakooli lõpetajad peavad arvestama sellega, et nad hakkavad kasutama ja juhtima edaspidi riigi kõige väärtuslikumaid ressursse. Selleks pole ainult kallis tehnika ja relvastus, vaid ka Eesti Vabariigi kodanikud,” ütles Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema asetäitja kolonel Martin Herem, kes hindab Kõrgemat Sõjakooli üheks parimaks juhtimisharidust pakkuvaks õppeasutuseks Eestis.

Rakenduskõrghariduse tasemel saab kandideerida maaväe, mereväe ja õhuväe ja õppekavale. Õppeaeg maaväe õppekaval, mereväe õppekaval koostöös Eesti mereakadeemiaga ja õhuväe õppekaval koostöös Eesti lennuakadeemiaga on kolm aastat. Aastane nooremohvitseride täiendusõppekursus annab maaväeohvitseri hariduse noortele, kellel on eelnevalt omandatud kõrgharidus ja läbitud ajateenistus.

Kõik Kõrgemas Sõjakoolis õppijad saavad igal kuul vähemalt 600 eurot palka ja kooli lõpetajatele on töökoht kaitseväes tagatud. Põhi- ja täiendusõppekursuste lõpetajatele omistatakse nooremleitnandi auaste, pärast seda jätkub nende teenistus maaväe, mereväe või õhuväe üksustes.

Magistriõpe kestab kaks aastat ja lõpetajad saavad magistrikraadi sotsiaalteadustes. Magistriõpe võimaldab saada ettevalmistuse teenistuseks jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabis, sõjaaja pataljoniülema ametikohal või nendega võrdsetel ametikohtadel.

Tänavu võetakse sõjakooli 120 õppurit – kümme õhuväe, kümme mereväe ja 55 maaväe põhikursusele, 20 nooremohvitseride täiendusõppekursusele ja 25 keskastmekursusele magistriõppesse.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritud Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule.

Täpsem teave dokumentide vastuvõtu ja eksamite kohta Kõrgema Sõjakooli kodulehel www.sojakool.ee/tule-oppima ja Facebooki lehel.

Kaitseväe Akadeemia