fbpx
Uudised

Algas dokumentide vastuvõtt Kõrgemasse Sõjakooli

Kõrgema Sõjakool sisseastumiskatsed toimuvad tänavu 22. juulist kuni 25. juulini.
Kõrgema Sõjakool sisseastumiskatsed toimuvad tänavu 22. juulist kuni 25. juulini.

Alates tänasest saab esitada sisseastumisdokumente KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli rakenduskõrghariduse ja magistri õppekavadele. Dokumente saab esitada SAISis 6. juulini.

KVÜÕA õppeosakonna planeerimisjaoskonna ülema major Kalle Kõlli sõnul saavad dokumente esitada kõik inimesed, kellel on omandatud keskharidus ja kelle eesti keele oskus vastab vähemalt B2 tasemele.

„Lisaks on üheks nõutavaks tingimuseks ajateenistuse läbimine. Need kellel on ajateenistus läbimata saavad teha praegu sisseastumiskatsed, minna aega teenima ja alustada õpinguid järgmisel kursusel,“ rääkis major Kõlli.

Major Kõlli lisas, et neil kes ei soovi või ei saa mingil põhjusel SAISi kaudu dokumente esitada, on võimalik tulla kohapeale ning esitada dokumendid paberkujul. Seda saab teha 25. kuni 27. juunini kella kümnest viieni.

Rakenduskõrghariduse tasemel saab kandideerida maaväe, mereväe ja õhuväe ja õppekavale. Õppeaeg maaväe õppekaval, mereväe õppekaval koostöös Eesti mereakadeemiaga ja õhuväe õppekaval koostöös Eesti lennuakadeemiaga on kolm aastat.

Kõik Kõrgemas Sõjakoolis õppivad kadetid saavad igal kuul vähemalt 600 eurot palka ja kooli lõpetajatele on tagatud töökoht kaitseväes. Põhikursuste lõpetajatele omistab president nooremleitnandi auastme ning pärast seda jätkub nende teenistus maaväe, mereväe või õhuväe üksustes.

Magistriõpe kestab kaks aastat ja lõpetajad saavad magistrikraadi sotsiaalteadustes. Keskastme kursus võimaldab saada ettevalmistuse teenistuseks jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabis, sõjaaja pataljoniülema ametikohal või nendega võrdsetel ametikohtadel.

Tänavu võetakse sõjakooli 89 õppurit – seitse õhuväe, seitse mereväe ja 55 maaväe põhikursusele ning 20 keskastmekursusele magistriõppesse. Sisseastumiskatsed toimuvad 22.-25. juuli. Põhikursusele sisseastumiseks tuleb sooritada akadeemiliste võimete test, kaitseväe üldfüüsiline test ja läbida kutsesobivusvestlus.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgem Sõjakool on ainus kõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere Kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks juhiomaduste ja sõjaliste teadmiste omamisele peab ohvitser olema ka hea õpetaja ja suhtleja ning omama tugevat analüüsivõimet – kõike seda saab õppida ja arendada just sõjakoolis. Täpsem teave dokumentide vastuvõtu ja eksamite kohta Kõrgema Sõjakooli kodulehel ja Facebooki lehel.

Kaitseväe Akadeemia