fbpx
Uudised

Algas dokumentide vastuvõtt Kõrgemasse Sõjakooli

Sisseastumisel arvestatakse eesti keele ja matemaatika või füüsika riigieksamite tulemusi. Lisaks peavad kandidaadid sooritama akadeemilise võimekuse testi, kutsesobivusvestluse ja füüsilised katsed. Õpingute ajal on kadettidele tagatud tasuta majutus, õppematerjalid ja –vahendid, riietus ja arstiabi, sh ka hambaravi.
Sel aastal heaks kiidetud seadusemuudatus võimaldab soovijatel kandideerida kohe peale keskkooli, enne ajateenistust. Õppekohale immatrikuleerimisel on endiselt oluline ajateenistuse läbimine. Ajateenistuse mitteläbinud noored, kes soovivad alustada õpinguid sõjakoolis, peavad pöörduma Kaitseressursside Ametisse, kellega koostöös kutsutakse kandidaat ajateenistusse. Praeguseks on oma soovist sooritada sisseastumiskatsed enne ajateenistust Kaitseressursside Ametile teada andnud ligi 60 noort.
Samuti on kaotatud KVÜÕA-sse kandideerimisel varem kehtinud vanusepiirang.
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritud kõrgkool, mille põhikursuse lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja keskastmekursuse lõpetajad sotsiaalteaduste magistrikraadi.
Rakenduskõrghariduse tasemel ehk põhikursusel on võimalik valida maaväe või õhuväe õppesuund. Maaväe õppesuuna valijad saavad teha valiku jalaväe, side, logistika, õhutõrje, pioneeri ja suurtüki eriala vahel. Kolme aasta pikkune sõjakooli põhikursus annab värsketele maaväe ohvitseridele oskuse juhtida rühma ja kompaniid. Õhuväe õppesuuna valinud spetsialiseeruvad lennuväljaohvitseri ning radari- ja sideohvitseri erialale, õppetöö viiakse läbi koostöös Lennuakadeemiaga. Kolme ja poole aastase õppe läbinud õhuväe ohvitserid alustavad teenistust õhuväes. Kõik KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli lõpetajad saavad ühtlasi ka riigikaitseõpetaja kvalifikatsiooni.
Magistriõppesse kandideerimisel on vajalik kõrgharidus, omandatud sõjalise hariduse 1. aste või sellega võrdsustatud väljaõpe ning eelnev teenistus kaitseväes. Magistriõppe õppurid saavad kahe aasta jooksul pataljoni ja brigaadi staabiohvitseri ettevalmistuse ning sotsiaalteaduste magistrikraadi sõjalise juhtimise erialal.

Täpsem info vastuvõtutingimuste kohta: http://www.ksk.edu.ee/est/Sisseastujale.

Kaitseväe Akadeemia