fbpx
Uudised

Algas täiendav vastuvõtt Kõrgemasse Sõjakooli

Alates tänasest kuni 24. juulini saab täiendava vastuvõtu raames kandideerida Kõrgema Sõjakooli maaväe, õhuväe või mereväe õppesuundadele sisseastumise infosüsteemi (SAIS) kaudu.

„Kuna tänavu on meil maaväe õppesuunale vastuvõtukohti rohkem kui eelmisel aastal, siis pakume lisavõimalust neile, kes liiga kauaks mõtlema jäid ja oma esimese võimaluse käest lasid,“ ütles Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema ülesannetes kolonelleitnant Avo Veske.

Tänavu võetakse Kõrgema Sõjakooli maaväe õppesuunale vastu kuni 70 õppurit. Mere- ja õhuväe õppesuunad avatakse edukatele kandidaatidele 2018/2019. õppeaastal, kuhu saab juba kandideerida ka sel aastal. Täiendava vastuvõtu sisseastumiskatsed Kõrgemasse Sõjakooli toimuvad 31. juulil.

Täpsemat teavet sisseastumistingimuste ja vastuvõtukatsete kohta leiab kõrgema sõjakooli kodulehelt aadressilt Täiendavaid küsimusi on võimalik esitada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 717 6304.

Kandidaatide vastuvõtt sõjakooli toimub paremusjärjestuse alusel, lähtudes akadeemilise testi ja kutsesobivusvestluse tulemustest. Tänavu ei hinnata füüsilise ettevalmistuse testi läbimist paremusjärjestuse osana, küll aga tuleb test sooritada tegevteenistusse astumise nõudena. Need, kes on testi viimase 180 päeva jooksul läbinud, saavad lasta arvestada saavutatud tulemust.

Õppivatele kadettidele on tagatud tasuta meditsiiniline abi ja elamispind Kõrgema Sõjakooli ühiselamus Tartu kesklinnas, samuti saavad kadetid igakuise palgana alates 650 eurot. Kõrgema Sõjakooli lõpetajatele on tagatud töökoht kaitseväes.

Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- ja õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja neile omistatakse nooremleitnandi auastme. Nooremohvitseride teenistus jätkub pärast kooli lõpetamist maaväe, mereväe või õhuväe üksustes.

Kaitseväe Akadeemia