fbpx
Uudised

Algas üheteistkümnes nooremstaabiohvitseride kursus

Üheteistnädalasel pataljoni taktika ja nooremstaabiohvitseride kursusel õpivad osalejad jalaväepataljoni ja – brigaadi struktuure ja taktikat, staabitöö protseduure ja otsuse vastuvõtmise protsessi ning saavad ülevaate pataljoni lahingutoetusest ja -teenindusest.

Muutunud sõjalise hariduse tase

Järjekorras üheteistkümnes nooremstaabiohvitseride kursus (NSOK) on võrreldes varasemate kursustega muutunud. „Kursuslased said kompaniimooduli e-kursusena sooritada ja kohapeal keskendutakse juba jalaväepataljonile,” tõi kursuse sisulisest muutusest näite KVÜÕA täiendusõppe keskuse ülem, kolonelleitnant Margot Künnapuu. Suurem muutus on kursusel saadava sõjalise hariduse tasemega seotud.

„Kui varem peeti NSOKi asenduseks sõjaväelise kõrghariduse teise tasemele, ehk keskastme-kursusele, siis nüüd on annab kursus ainult poole teisest tasemest. Teine pool peaks olema brigaadi staabiohvitseri kursus (BSOK). KVÜÕA peab BSOK´i edaspidiseks looma, et need, kes ei saa sõjalise väljaõppetaseme tõsta läbi magistratuuri, saaksid seda teha kursuste kaudu”, selgitas KVÜÕA ülem, kolonel Martin Herem.

Taseme ümbervaatamise põhjuseks tõi kolonel Herem välja, et NSOK ei täida seda vahemikku mis jääb sõjalise väljaõppe esimese ja kolmanda taseme vahele. „Balti Kaitsekolledžis ei saa NSOK kursuse tasemega hakkama, mis näitab seda, et mingisugune osa on puudu. Vaadates õppekavasid saab selgeks: brigaadi tasemel mõtlemist ei ole. NSOK käsitleb pataljoni taset ja pataljoni toetavaid asju ja sellel tasemel hoomavad inimesed küll relvaliikide koostööd aga brigaadi tasemel lähevad mahud ja numbrid suuremaks, relvaliikide koostöö keerukamaks ja erinevamaks,” rääkis kolonel Herem.

Õigus teenida jalaväepataljoni või jalaväebrigaadi staabis

Praegused ja tulevad NSOK´i läbinud saavad õiguse teenida jalaväepataljoni või jalaväebrigaadi staabis kuid kui jalaväepataljonis saab kursuse läbinu suhteliselt iseseisvalt ja võtta vastu otsuseid siis brigaadi staabis peaks NSOKi taseme läbinule jääma ainult kinnitatud plaani raames tegutseja roll. NSOK tasemega ohvitser peaks brigaadi staabis tegema analüüse, koostama hinnanguid ja järeldusi aga nende põhjal ta brigaadi tasemel midagi otsustada ei saa.

Varasemalt NSOKi läbinud ohvitserid peavad samuti arvestama, et standard kehtib kõigile kuid läbi kogemuste ja saadud koolituste on võimalik taset siiski tõsta. „Nii nagu kõrghariduseski, saab kasutada varasemate teadmiste ja õpikogemuste arvestamist (VÕTA). Teise taseme arvestamisel tulebki seda tõenäoliselt arvestada sest kui mõni isik on töötanud juba aastaid brigaadi tasemel, pole kõiki enam mõistlik BSOK´i saata, vaid ta võiks läbi VÕTA otse Balti kaitsekolledžisse minna,” rääkis kolonel Herem.

Kursuse teises pooles rakendavad osalejad õpitud teoreetilisi teadmisi staabiõppusel nii maastikul kui simulatsioonisüsteemidel KVÜÕA matkekeskuses. Lisaks omandavad osalejad teadmisi Eesti riigikaitse alustest, sõjalisest valmisolekust ja mobilisatsioonist, sõjateooriast ning teavitustööst ja meediast.

Kaitseväe Akadeemia