fbpx
Uudised

Algas viimane nädal sõjakooli dokumentide esitamiseks

Kõrgemasse Sõjakooli saab avaldusi esitada kuni 7. juulini.

Täna algas viimane nädal, kui on võimalik esitada Kõrgemasse Sõjakooli sisseastumisdokumente. Vastuvõtt kestab kuni 7. juulini.

Tänase seisuga on sisseastumisportaali SAIS kaudu esitatud 65 avaldust maa-, õhu- või mereväe rakenduskõrghariduse õppesuunale, 18 avaldust aastasele nooremohvitseride kursusele ja seitse avaldust keskastmekursusele.

Sisseastumise eelselt Kõrgema Sõjakooli kadettide seas läbi viidud rahuoluküsitlus näitas, et Kõrgemas Sõjakoolis õppivate isikute seast hindab saadavat haridust rohkem kui 90 protsenti vastanutest. Oma erialavalikuga on rahul rohkem kui 85 protsenti.

Kõik Kõrgemas Sõjakoolis õppijad saavad igal kuul vähemalt 600 eurot palka ja kooli lõpetajatele on töökoht kaitseväes tagatud. Põhi- ja täiendusõppekursuste lõpetajatele omistatakse nooremleitnandi auaste, pärast seda jätkub nende teenistus maaväe, mereväe või õhuväe üksustes.

Rakenduskõrghariduse tasemel saab kandideerida maaväe, mereväe ja õhuväe ja õppekavale. Õppeaeg maaväe õppekaval, mereväe õppekaval koostöös Eesti mereakadeemiaga ja õhuväe õppekaval koostöös Eesti lennuakadeemiaga on kolm aastat. Aastane nooremohvitseride täiendusõppekursus annab maaväeohvitseri hariduse noortele, kellel on eelnevalt omandatud kõrgharidus ja läbitud ajateenistus.

Kandideerimise eelduseks on positiivselt sooritatud eesti keele riigieksam ning ajateenistuse või vastava sõjalise väljaõppe läbimine. Sisseastumiskatsetel peavad kandidaadid sooritama akadeemilise võimekuse testi ja läbima üldfüüsilise testi ning kutsesobivusvestluse. Sisseastumiskatsed algavad 23. juulil ja kestavad kuni 26. juulini.

Magistriõpe kestab kaks aastat ja lõpetajad saavad magistrikraadi sotsiaalteadustes. Magistriõpe võimaldab saada ettevalmistuse teenistuseks jalaväepataljoni ja jalaväebrigaadi staabis, sõjaaja pataljoniülema ametikohal või nendega võrdsetel ametikohtadel.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on rahvusvaheliselt akrediteeritud riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule.

Tänavu võetakse sõjakooli 120 õppurit – kümme õhuväe, kümme mereväe ja 55 maaväe põhikursusele, 20 nooremohvitseride täiendusõppekursusele ja 25 keskastmekursusele magistriõppesse.

Täpsem teave dokumentide vastuvõtu ja eksamite kohta Kõrgema Sõjakooli kodulehel www.sojakool.ee/tule-oppima ja Facebooki lehel.

Kaitseväe Akadeemia