fbpx
Uudised

Brigaadikindral Terras: reservohvitseridel on riigikaitses tähtis koht

Brigaadikindral Riho Terras koos reservohvitseride kursuse lõpetanutega

Kaitseväe juhataja brigaadikindral Riho Terras tunnustas eile Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis reservohvitseride liikumise elujõulisust.

“Eesti riigikaitse süsteemis on reservohvitseridel tähtis koht – reservohvitseride kursuste lõpetanud on viinud riigikaitse teemad paljude Eesti inimesteni ja mõjutanud viimase viieteist aasta jooksul kaitsealast mõtlemist.”

KVÜÕA Lahingukooli lõpetas eile viieteistkümnes lend reservohvitsere. Kaitseväe juhataja kutsus kursuste lõpetajaid jätkama reservteenistust õppekogunemistel ja täiendama oma sõjalisi oskusi kaitseväe õppustel. “Reservõppekogunemised on saamas üha enamatele ohvitseridele ja sõduritele tavapäraseks rutiiniks, nende aktiivne osalus süvendab nii reservohvitseride endi, tööandjate kui töötajate kaasatust riigikaitsesse.”

Koos reservohvitseridega lõpetas eile Lahingukoolis ka erialaallohvitseride kursus.

Brigaadikindral Terras rõhutas tulevaste veeblite poole pöördudes, et lisaks erialasele kompetentsile oodatakse veeblitelt nõudlikkust nii enese kui teiste vastu, eeskuju ja vajadusel nõu andmist nii alluvatele kui ka ülematele.

Eile lõpetanud kaitseväelased ja reservväelased läbisid koos nädalase väliõppuse, kus harjutasid jalaväerühma patrulli, kaitset ja rünnakut. Vanemallohvitseride kursuse lõpetajad sooritasid 70 kilomeetri pikkuse rännaku, mis lõppes eile hommikul.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere, samuti korraldab kool täiendusõpet. Lahingukooli vanemallohvitseride baaskursus kestab 11 kuud, lõpetajad saavad kutsehariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.

Kaheksa nädala pikkusel reservohvitseride kursusel saavad osalejad jalaväerühma ülema lühikoolituse. Kursuse edukas läbimine loob eeldused edasiseks väljaõppeks erialaohvitserina täienduskursustel ja reservõppekogunemistel.

Kaitseväe Akadeemia