fbpx
Uudised

Eesti juhitud rahvusvaheline uuring pälvis NATO teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni tunnustuse

NATO teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni süsteemianalüüsi paneel tunnustas eelmisel nädalal Eesti juhitud rahvusvahelist töögruppi SAS-131 silmapaistva teadustulemuse auhinnaga (Panel Excellence Award).

Töögrupp analüüsis kaheksa liitlas- ja partnerriigi osalusel väikeriigi käsutuses olevaid ründekünnise tõstmise viise ja võimalusi ning töötas välja asjakohase võimeanalüüsi ja -planeerimise metoodilise raamistiku.

„NATO SAS-131 töögrupp andis Alliansile ajakohase analüüsi väikeriigi võimalustest heidutada ülekaalukat vastast,“ ütles auhinda üle andes süsteemianalüüsi paneeli eesistuja dr. Ana Barros. „Loodud metoodika aitab väevõime pikaajalisel planeerimisel paremini määratleda võimetasemeid ja nende loomiseks vajalikke ressursse.“

Töögruppi kuulusid lisaks Eestile veel Horvaatia, Norra, Rootsi, Sloveenia, Soome, Suurbritannia ja Tšehhi Vabariigi esindajad. Töögruppi juhtis kaitseväe akadeemia ressursihalduse grupi juhataja dr. Jaan Murumets.

Töögrupi raport „Threshold Concepts for and by Smaller Forces“ on eelavaldatud NATO teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni veebiportaalis ScienceConnect ning ootab avaldamisjärge ka paberkandjal. Uuringu eestikeelset kokkuvõtet saab peagi lugeda „Sõjateadlases“.

Kaitseväe Akadeemia