fbpx
Uudised

Eesti kõrgkoolid arutavad KVÜÕA´s õppe tõhustamise üle

Kaitsevae_Uhendatud_OppeasutusedNeljapäeval, 16. oktoobril kohtuvad 13 Eesti kõrgkooli õppejõud ja üliõpilased Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste korraldataval konverentsil, et arutleda õppe tõhusamaks ja kaasahaaravamaks muutmise võimaluste üle.

Konverentsi „Tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamine kõrgkoolis” eesmärk on muuta kõrgkoolihariduse tõhusust ja suurendada koostööd Eesti kõrgkoolide vahel. Arutelu alla tulevad näiteks sellised teemad nagu õppejõudude koostöö, loov õpe, tagasisidestamine ja materjali tudengile vastuvõtlikumaks muutmine.

Konverentsi peakorraldaja dotsent Svetlana Ganina sõnul peab õpetamine olema teadlik protsess ning õppetöö tulemused olenevad suuresti tudengi ja õppejõu koostööst ja üksteisemõistmisest. „Konverentsil saavad sõna ka tudengid, kes arutlevad, milline võiks olla nende panus tõhusamasse õppesse ning tutvustavad oma ettepanekuid õppejõududele,” sõnas Ganina.

Konverents algab plenaaristungiga, kus Tartu Ülikooli õppejõud Henn Voolaid räägib oma ettekandes õpetamiskogemustest kõrgkoolis. Võtmepädevuste arendamisest räägib KVÜÕA ülem kolonel Martin Herem. Plenaaristungi lõpetavad Tartu Ülikooli tudengid Hendrik Osula ja Mari-Liis Jaansalu, kes kirjeldavad ettekannetes oma nägemust efektiivsest kõrgkooliõppest ning õpilassõbralikumast õppejõust.

Ettekanded jätkuvad paralleelsessioonides, kus arutletakse uute õpetamismetoodikate üle, räägitakse võtmepädevuste arendamisest ja õppekavade muutmisest.

Pärastlõunal arutlevad konverentsil osalejad töötubades uute metoodikate, tagasisidestamise, kõrgkoolide koostöö, tudengite rolli, õppejõudude koostöö ja loovuse üle.

Tudengite töötoas arutlevad nelja Eesti kõrgkooli õppurid kadett Mardo Liivi eestvedamisel selle üle, milline võiks olla omakorda nende panus tõhusamasse õppesse, ning tutvustavad oma ettepanekuid õppejõududele.

Konverentsil osaleb üle 180 inimese. Rohkem infot konverentsist: www.ksk.edu.ee/oppemetoodiline-konverents-2014

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti rahvusliku sõjateaduse nurgakiviks, tehes oma partneritega koostööd globaalselt. KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia