fbpx
Uudised

Eesti ohvitserid õpetasid soome kolleege

Kapten Metjer sõjalisel operatsioonil Afganistanis.
Kapten Tõnis Metjer sõjalisel operatsioonil Afganistanis.

Kaitseväe ühendatud õppeasutuste ohvitserid kapten Meelis Jõemaa ja kapten Tõnis Metjer andsid eelmisel nädalal Soome riigikaitse kõrgkooli keskastmekursuse õppuritele loenguid mässutõrjeoperatsioonidest.

Kokku pidasid eestlased Soomes kuus loengut, kus käsitleti põgusalt Iraagi ja siis Afganistani operatsiooni alates 2007. aastast kuni 2013. aastani. Kõrgema sõjakooli 15. põhikursuse ülem kapten Jõemaa andis ülevaate perioodist, kus eestlased olid Afganistanis külavanema rollis, ja seejärel rääkis kaitseväe ühendatud õppeasutuste taktika lektor kapten Metjer 2012.-2013. aasta rotatsioonist, kui algas vägede väljatoomine ning lahinguvastutuse üleandmine Afganistani relvajõududele.

Kapten Jõemaa kinnitas, et teema oli auditooriumile väga huvitav. „Kõige rohkem tunti huvi selle vastu, kuidas suheldi kohalike elanikega ja kuidas nende probleeme lahendati,“ ütles kapten Jõemaa.

Kapten Metjer lisas, et palju küsiti ka, milline saab olema Afganistani tulevik või kuidas piirkonnas tavainimese usaldust võita. „Eestlastel on vedanud, et oleme leidnud afgaanidega  ühise keele või saanud nendega hästi suhelda,“ ütles ta.

Ettepaneku loenguid anda tegid soomlased. Kapten Jõemaa sõnul algas koostöö Soome riigikaitse kõrgkooliga juba kaks aastat tagasi, kui Eesti ohvitserid käisid esimest korda oma kogemusi Soomes jagamas.

Kõrgema sõjakooli 15. põhikursuse ülem kapten Meelis Jõemaa on osalenud kolmel sõjalisel operatsioonil – 2005 Kosovos ja 2006 Iraagis rühmaülemana ning 2010 Afganistanis kompaniiülemana. KVÜÕA taktika lektor Tõnis Metjer on osalenud kahel operatsioonil Afganistanis – 2007 rühmaülemana ja 2012-2013 kompaniiülemana.

Kaitseväe Akadeemia