fbpx
Uudised

Eesti sai juurde 42 sõjakooli lõpetanud ohvitseri

Eesti sai juurde 42 sõjakooli lõpetanud ohvitseri

16. juunil said Tartus sõjakooli lõputunnistusega rakendusliku kõrghariduse sõjaväelises juhtimises ning nooremleitnandi auastme 30 maaväe, kuus mereväe ja kuus õhuväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi kuus ohvitseri. Lahingukooli lõpetas 39 vanemallohvitseri.

Foto: kpt Kristjan Kostabi

„Täna on kaitseväe jaoks pidupäev, nii maa-, mere- kui ka õhuvägi sai rikkamaks pädevate ohvitseride ja allohvitseride võrra, kes on Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest saanud parima,“ ütles kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Indrek Sirel ning soovis kõikidele lõpetajatele edu ja meelekindlust edasises teenistuses.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgema Sõjakooli maaväe põhikursuse parimaks lõpetajaks tunnistati nooremleitnant Ravo Kask, mereväe põhikursusel nooremleitnant Kärt Praks ja õhuväe põhikursusel nooremleitnant Rasmus Jürilo, kellele kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Indrek Sirel andis üle ohvitseri mõõga.

Magistrikraadile vastava keskastmekursuse parimaks õppuriks tunnistati kapten Vjatšeslav Senin, keda Kõrgem Sõjakool tänas hinnalise kingitusega. Tulemusega cum laude lõpetasid tänavu Kõrgema Sõjakooli nooremleitnant Ravo Kask, nooremleitnant Margus Mälgand ja nooremleitnant Gert Nurk põhikursuselt ning kapten Vjatšeslav Senin keskastmekursuselt.

Lahingukoolis lõpetasid vanemallohvitseride põhikursuse 39 õppurit. Põhikursuse parimaks lõpetajaks tunnistati nooremveebel Mikk Karu, kes sai koolilt tänutäheks hinnalise kingituse.
Kõrgema Sõjakooli lõpetanud nooremohvitserid asuvad teenistusse erinevatesse väeosadesse.

Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad parimat juhtimisalast kõrgharidust Eestis. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Sisseastumisdokumente saab kõrgemasse sõjakooli esitada tänavu 19. juunist 3. juulini.

Kaitseväe Akadeemia