fbpx
Uudised

Eksperdid tutvustavad kaitseväe teaduspäeval enam kui 30 teadusteemat

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (KVÜÕA) ja Kaitseministeerium korraldavad 7. märtsil Tartus esmakordselt kaitseväe teaduspäeva, kus valdkonnaeksperdid tutvustavad enam kui 30 teadusteemat.

Teaduspäeva eesmärgiks on tutvustada KVÜÕA koostööpartneritele, õppuritele ja õppejõududele ning kaitseväelastele teistest struktuuriüksustest kaitsealast teadus- ja arendustegevust.

„Tutvustame teadus- ja arendustegevust kaitseväe arengukavaga seonduvalt. Eesmärk on anda võimalikult lai ülevaade nendest teemadest, millega kaitsealane teadus- ja arendustegevus tegeleb,“ ütles teaduspäeva üks korraldajatest KVÜÕA õppeosakonna ülem kolonel Raul Tõnnov.

Korraldajad on jaotanud teaduspäeval esitatavad ettekanded temaatiliselt nelja erinevasse sektsiooni – sensorid ja olustikuteadlikkus, uudsed materjalid ja tehnoloogiad, militaarmeditsiin, -sotsioloogia ja -psühholoogia ning sõjakunsti ajalugu ja taktika.

„Teaduspäev toob kokku kaitsevaldkonna teadurid ning teadus- ja arendustegevuse tulemuste kasutajad ning loomulikult õppejõud ja õppurid,“ ütles kolonel Tõnnov rõhutades viimase olulisust. „Tänastest õppuritest saavad kaitseväe tulevased teaduspõhised arendajad,“ lisas ta.

Esitletavate teemade hulgas on Kaitseministeeriumi teadus- ja arendusprojekte, doktoriõppe stipendiumi laureaate, viimaste aasate parimaid kaitsevaldkonna magistri- ja doktoritöid ning KVÜÕA õppejõud tutvustavad juba kaitstud või valmivaid doktoritöid. Lisaks tutvustavad teadlased NATO Teadus- ja Tehnoloogiaorganisatsiooni ning Euroopa Kaitseagentuuri uurimisgruppide ja projektide tööd.

Teaduspäeval esinevad ettekannetega eksperdid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest, Kaitseväe Peastaabist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja mujalt.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on ainus sõjaväeliselt korraldatud riigikaitseline rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Õppeasutused on sõjandusega seotud teadus- ja arendustegevuse edendajaks Eesti Vabariigis.

Vaata lähemalt: Kaitseväe teaduspäeva päevakava

Kaitseväe Akadeemia