fbpx
Uudised

Eriala-vanemallohvitserid lõpetasid kursuse praktilise lõpuharjutusega

Eile said Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Lahingukoolis pidulikul rivistusel lõputunnistuse 38 eriala-vanemallohvitseride baaskursuse (EVAK) lõpetajat.

Kursuse ülema vanemveebel Indrek Ojasoo sõnul oli selle kursuse lõpetanute tase oluliselt kõrgem kui eelnevatel kursustel. “Praktilist hindamisharjutust on kursuse lõpus alati sooritatud, kuid senini on hinnatud ainult sõdurioskusi. Kuna aga kursuse lõpetanu peab oskama juhtida jagu, siis viisin seekord kursusel sisse juhtimissoorituse hindamise ning usun siiralt, et see tõstis lõpetajate taset märgatavalt,“ ütles vanemveebel Ojasoo.

Kaheksanädalane õpe oli jaotatud kaheks – üksikvõitleja osas keskenduti jalaväe jao relvadele ning sõdurioskustele, kursuse teises osas peamiselt jao tegevusele.

Kursuse lõpuharjutus koosnes kolmest elemendist: lahingkäsu andmine, praktiline jao või patrulli juhtimine varitsuses, luures ja rünnakul ning sõdurioskused.

Lisaks lõpuharjutusele sooritasid tulevased allohvitserid relvatesti, kehaliste võimete testi, laskeoskustesti ja määrustike testi.

Kursusest võtsid osa allohvitserid logistika, meditsiini, personali, mereväe, õhuväe ja õhuseire valdkondadest.

Eriala-vanemallohvitseride baaskursust on Lahingukoolis korraldatud alates 2001. Aastast, hetkel viiakse seda läbi kaks korda aastas. Käesolev kursus oli järjekorranumbrilt kaheteistkümnes.

Kaitseväe Akadeemia