fbpx
Uudised

Erukolonelleitnant Ülo Tamre premeerib Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste parimaid juhiomadustega lõpetajaid

Alates sellest aastast annavad Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused välja erukolonelleitnant Ülo Tamre ja proua Tamara Tamre loodud sihtfondi rahalist preemiat põhikursuste parimate juhiomadustega lõpetajatele, mis väärtustab KVÜÕAs omandatavat sõjaväelist juhtimisalast haridust. 

KVÜÕA ülem kolonel Enno Mõts tänab erukolonelleitnant Ülo Tamre head sõpra ja sihtfondi sünnile kaasa aidanud reservmajor Ülo Isbergi.

„Mul on hea meel, et selline fond on asutatud ja loodan, et see paneb parimaid õppureid veelgi rohkem pingutama. Lisaks rahalisele preemiale tulevad parimatele juhiomadustega õppuritele hilisemas teenistuses kindlasti kasuks nende kooliaegsed pingutused ja saavutused ning läbi nende omandatud oskused,“ ütles erukolonelleitnant Ülo Tamre.

Erukolonelleitnant Tamre pikaaegne sõber reservmajor Ülo Isberg on sihtfondi algatamisele palju kaasa aidanud. Eilsel kohtumisel tänas KVÜÕA ülem kolonel Enno Mõts reservmajor Ülo Isbergi panuse eest sõjaväelise juhtimisalase hariduse väärtustamisel Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes.

Kord aastas korraldatava konkurssiga tunnustatakse Kõrgema Sõjakooli põhikursuste ja Lahingukooli vanemallohvitseri põhikursuse parimate juhiomadustega lõpetajaid, andes neile aunimetuse „Parim juht põhikursusel“ koos rahalise preemiaga suuruses 2000 ja 1000 eurot.

Konkursile saavad kandidaate esitada Kõrgema Sõjakooli ja Lahingukooli lõpetava kursuse ülem, lõpetav kursus ning õppetööd korraldav allüksus. Esitatavad kandidaadid peavad oma õpingute ajal olema demonstreerinud juhile olulisi isikuomadusi ja oskusi, nagu algatusvõime ja argumenteeritud tegevuslahendid, otsustav ja eestvedav (kaasav ja innustav) käitumine, ennastjuhtivus ja vastutustundlikkus, mõistev ja toetav kaaslaste osas.

Erukolonelleitnant Ülo Tamre Allikas: Estonian World Review

Erukolonelleitnant Ülo Tamre sündis 6. septembril 1922 Tallinnas. Ta oli esimene väliseestlane Eesti kaitsejõududes. Erukolonelleitnant Tamre on töötanud Eesti Kaitseliidu atašeena Briti rahvaste juures ja erinevatel ametikohtadel Kaitseliidu ning kaitsejõudude peastaabis. Erukolonelleitnant Tamrele on omistatud Kotkaristi V ja III klass, Kaitseministeeriumi teeneteristi III klass ja Vabadusvõitleja medal, Kaitseväe juhataja Kaitseväe teenetemärk ja mälestusmedal „10 aastat taastatud kaitseväge“, Kaitseliidu Valgeristi III ja II klass, Kaitseliidu teenetemärk, Kaitseliidu teenetemedali III ja II klass, Kaitseliidu eriteenetemedal, Kaitseliidu Tallinna Maleva teenetemärk, Kaitseliidu Jõgeva Maleva teenetemärk, Eesti Vabariigi Sõjakooli väljaõpetava koosseisu rinnamärk, Noorte Kotkaste noortemagistri märk, lisaks ka kolm Kaitseväe juhataja tänukirja ning Eesti Reservohvitseride Kogu hõberist.

Erukolonelleitnant Tamrele on omistatud ka ülemaailmse Eesti Vabadusvõitlejate Keskuse III, II ja I järgu teeneteristid, Balti Veteranide Liidu teenetemedal, Eestlaste Kesknõukogu Kanadas teenetemärk, Eesti Ohvitseridekogu Kanadas teenetemärk. Eesti üksustes Saksa sõjaväe koosseisus on erukolonelleitnant Tamrele omistatud Raudristi II ja I klass, Ida-ala Rahvaste Vaprusrist – pronks ja hõbe, Talvesõja medal, haavatumärk – hõbe, lähivõitlus Spange kategoorias – hõbe, partisanidevastase võitluse märk – pronks, tankihävitamise märk.

Kaitseväe Akadeemia