fbpx
Uudised

Esmaspäeval algavad Kõrgema Sõjakooli sisseastumiskatsed

Esmaspäeval, 16. juulil kell 8.30 algavad Kõrgema Sõjakooli sisseastumiskatsed maa-, õhu- ja mereväe õppesuuna kandidaatidele Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste peahoones (Tartu, Riia 12). 

“Kandideerimine kõrgemasse sõjakooli on hea valik. Pakutav õpikeskkond võimaldab täiendada oma teadmisi ja arendada oskusi, mis annavad juhile tulevikuks väärtusliku baasi. Teie õpingud ja väljakutsed edasises teenistuses saavad olema huvitavad ja mitmekülgsed. Soovin kandidaatidele jõudu katseteks ja edu õpingutel,” ütles KVÜÕA õppeosakonna planeerimisjaoskonna ülem kolonelleitnant Janek Rannamägi.

Katsetele tulijad peavad sooritama vaimse võimekuse testi ja kutsesobivusvestluse. Üldfüüsilist testi ei hinnata paremusjärjestuse osana, küll aga tuleb test sooritada tegevteenistusse astumise nõudena. Need, kes on testi viimase 180 päeva jooksul läbinud, saavad lasta arvestada saavutatud tulemust. Järgmise aasta põhikursustele kandideerijad, kellel ajateenistus veel läbimata, katsete ajal üldfüüsilist testi ei soorita, nemad teevad selle ajateenistuse ajal.

Sisseastumiskatsete tulemused ja pingereas vastuvõetavad õppurid avaldatakse sisseastujate infosüsteemis (SAIS) www.sais.ee 19. juulil kell 14.00.

Katsetele tulles on kandidaatidel vaja kaasa võtta isikut tõendav dokument (ID-kaart või pass). Sisseastumiskatsete kohta leiab täpsemat teavet Kõrgema Sõjakooli kodulehelt http://www.sojakool.ee/sisseastujale/. Täiendavaid küsimusi on võimalik esitada e-posti aadressil [email protected], telefonidel 717 6303 ja 717 6305 või Kõrgema Sõjakooli Facebooki lehel.

Sõjakooli õppuritele on tagatud tasuta meditsiiniline abi ja hambaravi, tasuta elamispind sõjakooli ühiselamus Tartu kesklinnas ning igakuine palk alates 650 eurost. Sõjakooli lõpetajatele on tagatud töökoht kaitseväes.

Kõrgem Sõjakool pakub parimat juhtimisalast kõrgharidust Eestis. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- ja õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme.

Kaitseväe Akadeemia