fbpx
Uudised

Gruusia konflikti analüüs on avalöögiks uuele sõjateaduslike lühiuurimuste sarjale

Sel nädalal ilmunud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste uue publikatsioonisarja ENDC Occasional Papers esinumbris käsitleb kindral Ants Laaneots Vene-Gruusia 2008. aasta sõda.

Laaneotsa sõnul on analüüs oluline, sest oleme Gruusiaga saatusekaaslased Nõukogude perioodist ning Vene-Gruusia sõjast on ka eestlastel palju õppida. „Gruusia sõjavägi on meie omaga sama hea või veel võimsam. Artikli eesmärk on juhtida meie riigi kaitsjate tähelepanu meie põhilisele ohuallikale. Venemaa eiras Gruusia operatsiooni läbi viies nii rahvusvahelist õigust kui ka enda siseriiklikke seadusi,” ütles Laaneots.

Artikli kirjutamise peamiseks ajendiks oli kolm põhjust. Autor soovis teada, millest tekkis vaen abhaaside, osseetide ja grusiinide vahel, kui legitiimne oli Venemaa kui agressori tegevus selles sõjas ning miks nii hästi relvastatud ja varustatud Gruusia 30 000 meheline sõjavägi kaotas lahingu võrdsete või väiksemate relvajõudude vastu sisuliselt kolme päeva jooksul.

Laaneots kirjutab artiklis ülevaatlikult Venemaa geopoliitilistest huvidest Taga-Kaukaasias ja Gruusia siseriiklikest probleemidest. Lisaks käsitleb Laaneots seda, kuidas Kreml alustas sõja ettevalmistamist 2006. aastal, mängides abhaaside ja lõunaosseetide rahvuslikel tunnetel ning iseseisvuspüüetel. Artiklis paljastuvad Venemaa topeltmoraalid ning autor kirjeldab detailselt nn viiepäevasõja kulgu ja selle tagajärgi.

Artikkel „Vene-Gruusia 2008. aasta sõda – põhjused ja tagajärjed” on loetav siit ning peagi leitav hästivarustatud raamatupoodidest. Tegemist on autori parandatud ja täiendatud uustrükiga samanimelisest artiklist, mis on varem ilmunud ajakirja Akadeemia 2014. aasta numbrites 5, 6 ja 7.

Viis aastat tagasi aset leidnud ootamatu kallaletung suveräänsele Gruusiale oli Vene Föderatsiooni presidendi avataktiks 2001. aastal esimest korda avalikustatud poliitikale, mille eesmärk oli taastada majandusliku ja poliitilise surve abil või vajadusel ka jõuga kontroll postnõukogude riikide üle.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste uus sari nimega ENDC Occasional Papers on eelretsenseeritav Toimetiste jätkuväljaanne sõjateaduslike üksikuurimuste (sh ka sõjateaduslike väitekirjade) publitseerimiseks, mis on koostatud kaitsealase teadus- ja arendustegevuse jaoks prioriteetsetes valdkondades.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on Eesti rahvusliku sõjateaduse nurgakiviks, tehes koostööd partneritega üle maailma.

Kaitseväe Akadeemia