fbpx
Uudised

Ilmus Sõjateadlase õppimise ja õpetamise teemaline erinumber

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskuselt ilmus Eesti ainsa sõjandusküsimusi käsitleva teadusajakirja Sõjateadlane uus kogumik pealkirjaga „Ennastjuhtiv õppija“.

Pildil 2016. aasta Sõjateadlase number.

Kogumiku üks toimetajatest, KVÜÕA didaktika arendusjuht Svetlana Ganina väljendab heameelt, et erinevate Eesti kõrgkoolide vahel oli produktiivne koostöö. „Selles kogumikus on artikleid õpetamisfilosoofiast, erinevate õppemetoodikate kasutamisest, hindamisest, õppimist toetava ainekava väljatöötamisest, õppejõudude koostööst, üliõpilaste akadeemilisest edasijõudmisest ja enesemääratlusest ning paljust muust, mida ühendab üks kandev mõte – kuidas toetada õppurite ennastjuhtivust,“ ütles Ganina.

Kogumiku autorite seas on õppejõude Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest, Balti Kaitsekolledžist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Sisekaitseakadeemiast ja Eesti Lennuakadeemiast.

Kogumiku artikleid saab lugeda aadressil: http://www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/publikatsioonid/sojateadlane-4/.

KVÜÕA rakendusuuringute keskuse (RUK) tegevuse eesmärk on korraldada sõjateaduse arendamist kaitseväe jätkusuutlikkuse tagamiseks. RUKi peamised tegevusvaldkonnad on teadusliku ja rakendusliku uurimistöö tegemine, teadus- ja arendustegevuse juhtimine KVÜÕAs ning selle koordineerimine muude õppe- ja ametiasutustega.

Kaitseväe Akadeemia