fbpx
Uudised

Ilmus Sõjateadlase Ukraina infosõja teemaline väljaanne

Mereuuringu raporti välja andnud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskuselt ilmus Eesti ainsa sõjandusküsimusi käsitleva teadusajakirja Sõjateadlane Ukraina infosõja teemaline väljaanne.

„Väljaande eesmärgiks on pakkuda paremat arusaamist Vene poliitikatest Ukraina vastu 21. sajandi alguses ning selgitada, miks Venemaa soovib oma naabruses asuvate territooriumite, näiteks Ukraina, üle kontrolli,“ toovad autorid Vladimir Sazonov, Holger Mölder ja Andres Saumets teadusajakirja sissejuhatuses välja põhjused, miks on Vene info- ja hübriidsõja olemust Ukraina-Venemaa konflikti näitel oluline uurida.

Ukraina infosõja teemalise kogumiku The Crisis in Ukraine and Informaion Operations of the Russian Federation koostasid ja toimetasid eksperdid Eestist, Ukrainast, Lätist ja Poolast. Rahvusvaheliste ekspertide uurimistööde tulemused näitavad kokkuvõttes, et Venemaa peab infosõda sõjaliste operatsioonidega võrdselt tähtsaks ning mõningatel juhtudel on sõjalised tegevused kandnud infosõja toetaja rolli.

Sõjateadlane, mis kandis aastani 2015 nime KVÜÕA toimetised, on praegu ainus Eesti Vabariigis ilmuv, rahvusvahelise toimetuse ning levikuga eelretsenseeritav teadusajakiri, mis käsitleb sõjandusküsimusi. Sõjateadlase eesmärgiks on avaldada eesti- ja võõrkeelseid sõjateaduslikke allikmaterjale ning teisi sõjateaduslikke kirjutisi, mis käsitlevad kaitsealase teadus- ja arendustegevuse põhivaldkondi.

Sõjandusküsimusi käsitlevat teadusajakirja on täismahus võimalik lugeda KVÜÕA koduleheküljel www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/publikatsioonid/ ja võimalik laenutada KVÜÕA ning teiste kaitseväe üksuste ja suuremate kõrgkoolide raamatukogudest.

Kaitseväe Akadeemia