fbpx
Uudised

Ilmus uus raport Ukraina vastu suunatud infosõjast

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rakendusuuringute keskus andis välja järjekordse kogumiku ENDC Occasional Papers sarjast, mis seekord analüüsib Ukraina konflikti infooperatsioone.

“Kogumik käsitleb Ukraina riigi ja sõjaväelaste vastu sooritatud infooperatsioone, mis leidsid aset aprillist detsembrini 2014. aastal. Tegemist on parandatud ja täiendatud trükiga NATO strateegilise kommunikatsiooni kompetentsikeskuse ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ühistööna Riias 2016. aastal ilmunud uuringuraportist,” ütles ENDC Occasional Papers sarja toimetaja Andres Saumets.

Raport baseerub 2015. aastal Ukrainas läbi viidud intervjuude ning Vene online-meediaväljaannete analüüsil. Lähemalt on muuhulgas vaadeldud Venemaa ja Ukraina vahelise konflikti ideoloogilisi ja poliitilisi aspekte, Venemaa sõjalise doktriini muutumist, online-uudiste ja sotsiaalmeedia rolli Ukraina vastu suunatud infosõjas ning Ukraina relvajõudude vastu suunatud mõjutamistegevust. Analüüsivat teksti toetavad arvukad illustratsioonid ja infograafikud.

Kogumiku nimega „Russian Information Warfare Against the Ukrainian State and Defence Forces: April–December 2014“ on toimetanud Vladimir Sazonov, Kristiina Müür, Holger Mölder ja Andres Saumets. Raporti autorite seas on Eesti kaitseväelasi ja õppejõude ning teadlasi Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustest, Tartu Ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist ja Malmö Ülikoolist.

Raporti täisversiooni on võimalik tasuta lugeda KVÜÕA kodulehelt: http://www.ksk.edu.ee/teadus-ja-arendustegevus/publikatsioonid/endc-occasional-papers-7/.

Kaitseväe Akadeemia