fbpx
Uudised

Jaak Aaviksoo esines kodanikupäeva raames KVÜÕAs

Kaitseminister Aaviksoo tuletas kuulajatele meelde, et suurel osal maailma rahvastel oma riiki pole. „Ja kui me ei nõustu alati ühe või teise idee või riigitegelasega, tasub mõelda, mis oleks ilma selle riigita – võõra riigi all oleks meil tõenäoliselt veelgi kehvem,“ ütles Aaviksoo.
Aaviksoo kutsus üles nägema oma riigi kaitses ja kodanikuks olemises ka võimalusi: elame demokraatlikus riigis, omame inimõigusi, sõnavabadust, võimalust olla eurooplane ning omada muidki hüvesid. „Kuid samal ajal me teame, et vajadusel tuleb nende väärtuste eest seista, kasvõi relv käes,“ sõnas kaitseminister.
Aaviksoo sõnul tasub Eesti riiki hoida ja Eesti riik vajab kaitset. „Iga riigi seadusesse on sisse kirjutatud oma riigi kaitseväe teenistuse kohustus. Peame oma kaitseväelaste ja ohvitseride staatust kasvatama, nagu üks rippumatu riik seda vääriks. Eesti kaitseväe kujunev ohvitserkond, ka need noored, kes teenivad kaitseväes, kannavad edasi ja suurendavad meie kindlustunnet homse ees. Tahaks loota, et Eesti inimesed mõistavad nende valikut ja oskavad seda kõrgelt hinnata,“ ütles Aaviksoo. „Olgem kodanikud ja seiskem selle eest, et seda riiki meile pikaks ajaks jätkuks!“
KVÜÕA-s tutvustasid Kõrgema Sõjakooli kadetid pärast kaitseministri loengut Tartu gümnaasiumiõpilastele kooli õppe- ja olmetingimusi, kaitseväe relvastust ning kooli muuseumit.
26. novembril ehk kodanikupäeval tähistasid ministeeriumid ka oma sünnipäevi ning huvilistele olid avatud kõigi ministeeriumite ja Stenbocki maja uksed. Lisaks loengule KVÜÕA-s esines kaitseminister avaliku loenguga ka täna hommikul Kaitseministeeriumis toimunud avatud uste päeval.
KVÜÕA on Eesti ainus rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere Eesti Kaitsejõududele. Õppetöö KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli põhikursuse maaväe õppesuunal kestab kolm ja õhuväe õpesuunal koostöös Lennuakadeemiaga 3,5 aastat. Peale mõneaastast teenistust kaitsejõududes on võimalik jätkata õpinguid Kõrgema Sõjakooli keskastmekursusel ehk magistrantuuris.

Kaitseväe Akadeemia