fbpx
Uudised

Jalaväebrigaad harjutab Matkekeskuses koostööd Taani diviisiga

Tänasest reedeni kestva õppuse raames harjutavad 1. Jalaväebrigaadi staabi ning sellele alluvate üksuste juhtimispunktid erinevate lahinguoperatsioonide läbiviimist tingliku Balti diviisi alluvuses. Õppuste tegevus mängitakse läbi Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Matkekeskuses asuva lahingute imiteerimisprogrammiga JCATS.

1. Jalaväebrigaadi staap koos allüksuste juhtimispunktidega osaleb sel nädalal Tartus Matkekeskuses arvutipõhisel õppusel Cool Lion 2010, mille käigus harjutab tegutsemist diviisi koosseisus.

1. Jalaväebrigaad on koos Taani ja Leedu üksustega seotud Taani diviisiga alates eelmise aasta augustist. Tegemist on väljaõppealase sidumisega, mille tulemusena saavutavad riikide staabid ja üksused täieliku koostöövõime ning on suutelised teostama ühisoperatsioone. Esimene Eesti brigaadi ning Taani diviisi ühisõppus pärast nende omavahelist sidumist oli aasta tagasi toimunud ühisõppus Cool Lion 2009. “Erinevalt eelmisest aastast, mil õppust juhtis Taani nõustamis- ja väljaõppemeeskond, korraldab ja juhib õppust Cool Lion sel aastal maaväe staap,” ütles maaväe staabi operatiivosakonna ülem kolonelleitnat Aivar Kokka. “Taani diviis on 1. Jalaväebrigaadi juhtimisstruktuuri väljaõppes oluline osapool, mis tagab koostöövõime alalhoidmise NATO raamistikus,” lisas ta.

Õppusest võtab osa ligi 160 Eesti ja pea 30 Taani kaitseväelast.

1. Jalaväebrigaad on kaitseväe peamine manööverüksus, kuhu kuulub enamik ajateenistuse jooksul väljaõpetatavatest üksustest. Brigaadi koosseisu kuulub ka elukutselistest kaitseväelastest koosnev Scoutspataljon.

Taani diviis (taani k. Danske Division) on Taani maaväe suurim väekoondis ning üks neljast NATO Kirdekorpusesse kuuluvast diviisist. Lisaks 1. Jalaväebrigaadile on Taani diviisiga seotud Leedu jalaväebrigaad Raudhunt.

Matkesüsteem JCATS (Joint Conflict and Tactical Simulation) võimaldab arvutipõhiselt jäljendada reaalseid lahingusituatsioone. Simulaatori abil õpetatakse eelkõige staape ja juhte, mängides läbi erinevaid taktikalisi olukordi, kus brigaad või pataljon viivad läbi rünnakut, kaitset või muud lahingulist operatsiooni.

Kaitseväe Akadeemia