fbpx
Uudised

Kadetikogu korraldas vigastatud sõdurite toetuseks heategevuskampaania

Kadettveebel Viktor Bubnov võtab vastu tänukirja vanemveebel Enn Adosonilt.

Kõrgema Sõjakooli kadetikogu andis Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes heategevusliku korjandusega kogutud pea 1200 eurot üle Eesti vigastatud sõjameeste ühingule.

„Alati ei ole kõige tähtsam raha, vaid just nende meeste-naiste moraalne toetamine ning näitamine, et neist hoolitakse ja neid ei unustata,“ ütles Eesti vigastatud sõjameeste ühingu aseesimees vanemveebel Enn Adoson oma tänukõnes. „Suur tänu kadetikogule, et olete neid vapraid mehi ja naisi meeles pidanud ning oma kampaaniaga aidanud ka teistel seda teha.”

Kadetikogu algatas heategevusliku raha kogumise kampaania koostöös Eesti vigastatud sõjameeste ühinguga mullu detsembris ja viis 35 korjanduskasti kaitseväe ja Kaitseliidu üksustesse ja asutustesse. Annetusi koguti sõjalistel välisoperatsioonidel vigastada saanud kaitseväelaste elukvaliteedi parandamisele kaasaaitamiseks.

„Kadetikogu tänab kõiki, kes andsid oma panuse,“ ütles kadetikogu esimees kadettveebel Viktor Bubnov. „Eriti tooks esile veel kapten Jaan Kesseli ja kapten Marek Tiidruse sõjakooli 6. keskastmekursuselt, kes on olnud selle projekti põhieestvedajateks.“

Kõiki põhikursuse kadette ühendava kadetikogu eesmärk on kadettide kasvatamine ja ohvitserile vajalike omaduste arendamine, tavade ja traditsioonide järgimine ning teenistusvälise ühistegevuse korraldamine. Lisaks osaleb kadetikogu aktiivselt KVÜÕA Kõrgema Sõjakooli siseste küsimuste arutamisel ja otsustamisel, tehes seda valitud esindajate kaudu.

Kaitseväe Akadeemia