fbpx
Uudised

Kaitseatašeed tutvusid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustega

15. põhikursuse Kadett Kivisiv vestlemas Saksamaa kaitseatašeega.

Eile külastasid Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusi ja Kõrgemat Sõjakooli kadetikogu Eestisse akrediteeritud kaitseatašeed, kes said ülevaate sõjalisest haridusest, tutvusid KVÜÕA matkekeskusega ning kohtusid sõjakooli kadetikoguga

Kõrgema Sõjakooli kadettveebli Kristjan Muuli sõnul on sellised kokkusaamised kadettide jaoks tähtsad, sest nad avardavad silmaringi ja tekitavad huvitavaid vestlusi päevakajalistel julgeolekuteemadel. „Suurt rolli mängib ka see, et enamus kaitseatašeesid on ise olnud kunagi kadetid, siis nendega suheldes on hea võimalus saada teadmisi seoses õpingute ja tulevase teenistusega,“ ütles kadettveebel Muuli.

Külaliste nimekirjas olid atašeed Saksamaalt, Norrast, Valgevenest, Kanadast, Rootsist, Taanist, Poolast, Ameerika ühendriikidest, Türgist, Leedust, Austriast, Horvaatiast, Jaapanist, Tšehhist, Soomest, Suurbritanniast, Venemaalt ja Hiinast.

Enne Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustele külastust tutvusid atašeed Kuperjanovi jalaväepataljoniga ja täna külastatakse Balti kaitsekolledžit.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused on riigikaitseline rakenduskõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. KVÜÕA on sõjalise teadustegevuse arendajaks Eestis, tehes koostööd oma partneritega ülemaailmselt.

KVÜÕA Kõrgem Sõjakool on kõrgkool noortele, kes soovivad head juhtimisalast haridust. Sõjakooli põhikursuse maa-, mere- või õhuväe õppesuuna lõpetajad saavad rakendusliku kõrghariduse sõjalise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Lahingukooli lõpetajad saavad kutsehariduse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremveebli auastme.

Kaitseväe Akadeemia