fbpx
Uudised

Kaitseminister autasustas kolme kaitseväelase uurimustöid

500 ja 700-eurose preemia said major Andris Sprivul, kapten Meelis Loik ja nooremleitnant Allar Tulik, kelle lõputööd valiti välja esmakordsel kaitseväelaste uurimistööde võistlusel.

Kaitseminister Urmas Reinsalu sõnul oli võistlusele esitatud tööde teemavalik lai ja see väljendab käsitlust laiapindsest riigikaitsest. „Tänapäevane julgeolekukeskkond nõuab kaitseväelastelt lisaks sõjandusele ka teiste valdkondade, nagu religiooni, kultuuri ja psühholoogia, tundmist. Uurimistöödest on näha, et meie kaitseväelased täiendavad end väga mitmekülgselt,” ütles minister.

Ta lisas, et läbi uurimistööde saab kaitsevägi targemaks ja professionaalsemaks. „Targem on tänapäeval ka tugevam,” ütles Reinsalu.

Kevadel Balti Kaitsekolledžis lõputöö kaitsnud major Andris Sprivul uuris kaasaegseid sõjalisi kaarte ja lahingutegevuse geograafilist toetust. Major Sprivuli hinnangul on täpsetel geograafilistel andmetel riigikaitses kasvav tähtsus, kuna järjest rohkem kasutatakse lahingutegevuses kõrgtehnoloogilist relvastust. Autor analüüsib NATO militaargeograafia-alast kogemust Afganistanist ja teeb ettepanekud, kuidas tulevikus NATO operatsioone geograafiliste andmetega paremini toetada.

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes keskastmekursuse lõpetanud kapten Meelis Loik käsitles magistritöös kaitseväelaste missioonijärgset kohanemist. Autor analüüsis faktoreid, mis mõjutavad kohanemist ja hindas psühholoogilise seisundi testide sobivust.

Nooremleitnant Allar Tulik analüüsis oma töös Lähis-Ida usulis-etnilisi konflikte. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste põhikursuse lõputööna valminud uurimuses kirjeldas autor Liibanoni kristlaste näitel, kuidas usukogukondade omavaheline võimuvõitlus takistab riigi stabiilsust ja arengut.

Kaitseministeeriumi hindamiskomisjon hindas kolme uurimistööd kõrgelt, kuna nendes on läbitöötatud suur hulk materjali, tuginetud isiklikule kogemusele ja tööde tulemusi saab rakendada riigikaitse arendamisel.

Kaitseminister annab autoritele preemiad üle Kaitseväe aastapäeval 15. novembril.

Esimest korda välja jagatud lõputööde preemiatega soovib kaitseministeerium motiveerida kaitseväe õppeasutuste õppureid tegelema riigikaitse- ja sõjandusalase uurimistööga teaduslikult ja süvitsi ning tuua riigikaitselisse mõtteruumi uusi ideid.

Kokku kirjutati tänavu Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ja Balti Kaitsekolledžis 50 lõputööd, millest võistlusele esitati 19.

Kaitseväe Akadeemia