fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia doktorant Veljo Raide kaitses edukalt oma doktoritöö

Täna kaitses Eesti Maaülikoolis doktoritöö Veljo Raide. Doktoritöö teemaks on „Vedelkütustest moodustatud küttesegu töötlemise süsteem sädesüütega mootorgeneraatorites kasutamiseks kriisi olukorras”.

Uurimustöös kirjeldati EL ja NATO seadusandlike aktide mõjusid Eestis kasutatavatele vedelkütustele, analüüsiti lahendusi energiajulgeolekuga seotud probleemide lahendamisele Eestis, analüüsiti diisli- ja biodiislikütuste kasutamise kitsaskohti survesüütega mootorites, töötati välja erinevatest kütustest valmistatud küttesegu töötlemise süsteemi tehniline lahendus. Lahendust täiendati nii, et see sobiks kasutamiseks sädesüütega mootoril ning teostati mootorikatsetused. Läbiviidud uuringud ja väljatöötatud lahendus aitavad kaasa kriisi- või sõjaolukorras sädesüütega mootor-generaatoriga hajutatud elektrienergia tootmisele, kasutades selleks hetkel kättesaadavat vedelkütust, et varustada elektriga riigi IKT süsteeme kuniks vajadusel käivitub NATO artikkel 5.

Doktoritöö juhendajad on Eesti Maaülikooli professor Jüri Olt ja kaasprofessor Risto Ilves. Dissertatsiooniga saab tutvuda Eesti Maaülikooli digitaalarhiivis EMU DSpace

Tegemist on esimese tehnoloogia valdkonna doktoritööga, mis valmis Kaitseväe doktoriõppe programmi raames.

Kaitseväe Akadeemia pere õnnitleb Veljo Raidet doktorikraadi omandamise puhul ja soovib edaspidiseks mõjukat teadustegevust!

Kaitseväe Akadeemia