fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia ja liitlasriikide sõjakoolide õppurid harjutasid talvist sõjapidamist

Eile, 4. veebruaril lõppes Lõuna-Eestis Nursipalu ja Tsiatsungõlmaa harjutusväljadel Kaitseväe Akadeemia seitse päeva kestnud rahvusvaheline talvesõja kursus, millest võtsid osa Kaitseväe Akadeemia maa- ja õhuväe põhikursuse kadetid, vanemallohvitseride põhikursuse jalaväe suuna õppurid ning välistudengid liitlasriikidest.

„Eestis on talvist aega orienteeruvalt kuus kuud, mistõttu peame olema valmis kaitsma oma riiki ka külmades ja märgades tingimustes,“ ütles talvesõja kursuse läbiviija Kaitseväe Akadeemia õppeosakonna jalaväerühma grupi õpetaja kapten Reigo Kullamaa. „Õpetame talvesõja kursusel oskusi, mida tulevased ohvitserid ja allohvitserid saavad oma sõduritele edasi anda ja mis võimaldavad nende üksustel oma ülesandeid täita.“

Nädalasel talvesõja pidamise kursusel osalesid Kaitseväe Akadeemia maaväe põhikursuse esimese ja osaliselt teise õppeaasta kadetid, õhuväe põhikursuse esimese õppeaasta kadetid, 49. vanemallohvitseride põhikursuse jalaväe eriala õppurid ning 17 liitlasriigi sõjakooli tudengit Lätist, Leedust, Poolast, Austriast, Portugalist, Horvaatiast, Rumeeniast ja Kreekast. Kokku osales nädalasel kursusel ligi 60 õppurit.

„Ilm on siin loomulikult erinev Portugali omast, kuid põnev on õppida uues keskkonnas hakkamasaamist ja ellujäämist,“ ütles kursusel osalenud Portugali Sõjaväeakadeemia kadett João. „Jääaugus käisin esimest korda elus. Olen tahtnud seda pikalt proovida ja see oli väga tore kogemus.“

Kursuse käigus õpiti talvistes tingimustes tegutsemise aluseid, saadi teadmisi külma mõjust organismile ning selle leevendamise viisidest. Tähelepanu pöörati ülema vastutusele, talvise toitumise ja vedeliku tarbimise eripäradele ning õigesti riietumisele. Samuti õpetati kursusel talvevarustust efektiivselt kasutama ja hooldama.

Lisaks harjutati kursusel valgel ja pimedal ajal laskmist, hoonestatud alal võitlemist ning rühmataseme rünnakute läbiviimist. Kursuse raames matkiti ka olukorda, kus õppurid kukkusid kontrollitud keskkonnas läbi jää vette ning ronisid sealt käepäraste vahenditega välja.

Talvesõja kursusel osales vaatlejatena ka üks Poola ja üks Kreeka ohvitser, et saada parem arusaam Kaitseväe Akadeemia õpetamise meetoditest ning õppida siinsest õpetamise kogemustest.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. Kaitseväe akadeemia kutseõppe suunal koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere, kus õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks. Lisaks korraldab Kaitseväe Akadeemia riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN.
Video SIIN.

Kaitseväe Akadeemia