fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia ja liitlasriikide sõjakoolide õppurid harjutasid talvist sõjapidamist

Nädalavahetusel lõppes Lõuna-Eestis Metsniku ja Tsiatsungõlmaa harjutusväljadel Kaitseväe Akadeemia nädalane rahvusvaheline talvesõja kursus, milles osalesid maaväe põhikursuse kadetid, vanemallohvitseride põhikursuse jalaväe suuna õppurid ning välistudengid liitlasriikidest.

„Eestis on talviseid tingimusi kuni kuus kuud aastas, mis loob vajaduse olla valmis riiki kaitsma ka külmades, märgades ja ebamugavates tingimustes,“ ütles kursuse läbiviija leitnant Reigo Kullamaa. „Kursusel õpetamegi vajalikke oskusi, et talvel maastikul olles mitte ainult ellu jääda, vaid edukalt toimetada,“ ütles leitnant Kullamaa lisades, et tulevased ohvitserid ja allohvitserid peavad olema valmis andma neid teadmisi ka oma tulevastele sõduritele.

Nädalasel talvise sõjapidamise kursusel osalesid Kaitseväe Akadeemia maaväe põhikursuse esimese ja kolmanda aasta kadetid, 48. vanemallohvitseride põhikursuse jalaväe eriala õpilased ning ka 16 liitlasriigi sõjakooli õppurit. Välisõppurid liitusid Lätist, Poolast, Tšehhist, Rumeeniast, Kreekast ja Itaaliast. Kokku osales nädalasel kursusel ligi 100 õppurit.

„Kuigi olen Itaalias sarnaseid asju kogenud, on siin siiski ülimalt huvitav, sest lähenemine on erinev ja väga praktiline,“ ütles kursusel osalenud Itaalia sõjakooli õppur nooremleitnant Andrea Montico lisades naeratades, et suurim üllatus tema jaoks oli Itaalia talvele sarnane ilm ja temperatuur.

Kursuse käigus õpiti talvistes tingimustes tegutsemise aluseid, saadi teadmisi külma mõjust organismile ning selle leevendamise võimalustest. Samuti pöörati tähelepanu talvise toitumise ja vedeliku tarbimise eripärale, riietumisele, ülemate vastutusele ning rutiini kehtestamise olulisusele. Õpiti ka talvevarustuse kasutamist ja hooldamist. Külmas hakkamasaamise õpe tipnes õppuritel jääaugu harjutusega, kus nad said kogeda läbi jää vette kukkumist ning sealt omavahenditega välja tulemist.

Lisaks harjutati talvistes oludes liikumist, suusatamist, laskeasendeid, laskmist valgel ja pimedal ajal ning kõige selle kokkupanemist rühmataseme rünnakutel ja varitsustel.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. Kaitseväe akadeemia kutseõppe suunal koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere, kus õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks. Lisaks korraldab Kaitseväe Akadeemia riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Pildigalerii

Kaitseväe Akadeemia