fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia ja Sisekaitseakadeemia harjutavad koostööd kriisi olukorras

Täna algas Tallinnas Kaitseväe Akadeemia õppuse Emajõe Kilp 2024 esimene faas, mis toimub koostöös Sisekaitseakadeemiaga ning mille puhul on tegemist kahepäevase kriisiõppusega, kus harjutatakse asutuste vahelist koostööd eskaleeruva kriisi situatsioonis ja fragmenteeritud lahinguruumis.

„Praeguses julgeolekuolukorras on väga oluline, et riik suudaks kiirelt ja paindlikult reageerida kriisidele,“ ütles õppuse juht Kaitseväe Akadeemia lektor major Leenu Org. „Kiire ja paindliku reageerimise aitab tagada see, kui erinevad asutused teavad üksteise omapärasid, protseduure, võimekusi ja piiranguid. Käesolev õppus aitabki asutuste vahel neid teadmisi ühtlustada.“

Õppuse Emajõe Kilp esimese faasi eesmärk on harjutada asutuste ülest koostööd olukorras, kus tavaline kriis eskaleerub julgeolekukriisiks ning lõpuks kulmineerub osalise relvakonfliktiga Eesti territooriumil. „Selle aasta õppuse üheks peamiseks eesmärgiks on mängida läbi, kuidas muutub asutuste vaheline koostöö olukorras, kus kaitsevägi hakkab läbi viima sõjalisi operatsioone. Kui rahuaegses juriidilises ruumis kaitsevägi ja kaitseliit toetavad tsiviilasutusi kriiside korral, siis seekord tahame harjutada seda, kas ja kuidas tsiviilasutused saavad sõjaseisukorras toetada kaitseväge ja kaitseliitu,“ lisas major Org.

Õppuse õppivaks koosseisuks on Kaitseväe Akadeemia 19. keskastmekursuse kuulajad, kes mängivad erinevate asutuste rolle regionaalsel tasandil, ning Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku eriala magistrandid, kes mängivad riiklikul tasandil riigikantselei, ministeeriumite ja teiste asutuste esindajaid.

Major Leenu Org sõnul on oluline, et õppuritel tekiks parem arusaam ja ülevaade, kuidas riik jõuab sõtta ning millised on sealjuures erinevate asutuste tegevusvaldkonnad ja protseduurid. „Kaitseväe Akadeemia kuulajad hakkavad teenistusse naasmisel vähemal või suuremal määral puutuma kokku teiste asutustega nii kriiside lahendamisel kui ametiabi raames. See õppus valmistab neid selleks ette.“

Lisaks mõlemale kõrgkoolile on õppusele kaasatud asutused, kes kriiside lahendamisega kõige rohkem tegelevad või lahendamisse kaasuvad – politsei- ja piirivalveamet, päästeamet, Tartu linnavalitsus, justiitsministeeriumi vanglateenistus, kaitsepolitsei ning terviseamet. „Õppus on muutunud populaarseks ka toetavate asutuste seas ning teised ametkonnad kasutavat seda võimalust enda teenistujate treenimiseks. Näiteks seekord mängivad vanglateenistuse teenistujad vanglate esindajaid ning peavad lahendama kriise enda seisukohast või kaasuma kriisi lahendamisse teiste asutuste abistamiseks. Kui see pole nende teenistujate igapäevatöö, siis pakub käesolev õppus neile väga hea praktilise väljundi enda teadmiste täiendamiseks,“ lisas major Org.

Õppuse Emajõe Kilp 2024 esimesele faasile järgneb teine faas, mis toimub juba järgmisel nädalal Tartus Kaitseväe Akadeemias, kus akadeemia kuulajad jätkavad sama stsenaariumi järgi sõjalise tegevuse planeerimist ning liiguvad kronoloogiliselt konfliktieelsest faasist konflikti faasi.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN

Kaitseväe Akadeemia