fbpx
Uudised

Kaitseväe akadeemia ja sisekaitseakadeemia õppurid harjutasid koos kriiside ohjet

Täna lõppes kaitseväe akadeemia ja sisekaitseakadeemia ühine õppus Kõue Turm 22, kus mõlema kõrgkooli õppurid harjutasid ühiselt kriiside lahendamist ühendstaabi koosseisus, et tulevikus neile efektiivsemalt koos vastu seista.

„Tänapäevases julgeolekukeskkonnas on üha keerulisem ohu äratundmine, kuna relvadena kasutatakse vahendeid ja viise, mida on raske üheselt kategoriseerida,“ ütles õppuse juht kaitseministeeriumi kaitsevalmiduse osakonna nõunik ja sisekaitseakadeemia külalisõppejõud Mihkel Sildnik. „Selliste kriiside tekkimisel on äärmiselt oluline, et erinevad asutused ja inimesed, mõistaksid üksteise piiranguid ning oskaksid teineteist parimal viisil toetada. Nii kaotatakse võimalikult vähe väärtuslikku aega ning osatakse juba erinevaid probleeme ennetada.“

Õppuse stsenaarium keskendus järjest eskaleeruvale kriisile, mille käigus tuli lahendada õppuritest moodustatud ühendstaapidel olukordi alates päästesündmustest kuni elanikkonnakaitse ja hübriidsõja elemente sisaldavate olukordadeni erinevates Eesti piirkondades. Teiste seas tuli õppuritel tegeleda nii põleva laevaga Eesti sadamas, illegaalse immigratsiooni, massilise korratuse, ulatusliku evakuatsiooni kui ka sõjalise ohuga.

Stsenaariumi lahendamiseks pidid õppurid analüüsima erinevate asutuste õigusi, kohustusi ja võimekusi ning nende koostööprotseduure ja jõukasutusreegleid. Seda kõike arvestades hädaolukorra, eriolukorra ja erakorralise seisukorra õiguslikke aspekte.

„Õppustel koos harjutades areneb arusaam, millised on erinevate asutuste toimeloogikad ja võimekused ning kus on võimalus sünergiaks, et potentsiaalne kriis võimalikult vara kontrolli alla saada,“ ütles õppuse juht kaitseväe akadeemia strateegia ja innovatsiooni õppetooli lektor major Leenu Org. „Sellel nädalal läbi tehtud õppus andis suurepärase võimaluse kontrollitud ja kunstlikult loodud keskkonnas läbi harjutada asutuste vahelist koostööd ning lahendada kriise, mille lahendamisel päris elus on palju kallim hind“

Õppus toimus sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoones ning sel osales kokku ligi 90 kaitseväe akadeemia ja sisekaitseakadeemia õppurit ja õppejõudu. Sisekaitseakadeemiast osalesid sisejulgeoleku eriala magistrandid ning kaitseväe akadeemiast keskastmekursuse kuulajad ehk magistrandid, brigaadi staabiohvitseride kursuse täiendõppurid ning vanemstaabiallohvitseride kursuse õpilased. Külalisõppuritena osales ka 10 vanglateenistuse töötajat.

„Tänases muutunud julgeolekuolukorras on selline õppus hindamatu väärtusega,“ ütles sisekaitseakadeemia rektor Marek Link lisades, et koos harjutamine on väga oluline osa laiapindse riigikaitse tervikkontseptsioon. „Mul on siiralt hea meel, et saame pakkuda Sisekaitseakadeemia simulatsioonikeskust ja taristut võimalikult realistliku olustiku ja haarava õpikogemuse loomiseks.“

Õppuse juhtimiskeskuse mehitamisse panustasid lisaks kaitseväe akadeemiale ja sisekaitseakadeemiale ka Kaitseliit, politsei- ja piirivalveameti, kaitsepolitseiamet, päästeamet, vanglateenistus ning siseministeerium oma esindajatega.

Kaitseväe akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Kaitseväe Akadeemia