fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia ja Sisekaitseakadeemia õppurid harjutavad koos kriiside ohjet

Täna algas Kaitseväe Akadeemia ja Sisekaitseakadeemia ühine kahepäevane õppus Enne Tormi 2023, kus mõlema kõrgkooli õppurid harjutavad ühiselt kriiside lahendamist, et reaalse kriisi korral sujuks koostöö efektiivselt.

„Riigi oskus lahendada kriise kiirelt ja efektiivselt on riigi julgeoleku seisukohast ülioluline,“ ütles õppuse juht major Leenu Org. „Kriiside lahendamisel on võtmerolliks asutuste vaheline koostöö, kuid see koostöö jätkub ka relvakonflikti ajal, lihtsalt asutuste rollid muutuvad. Seetõttu harjutatakse käesoleval õppusel asutuste vahelist koostööd ka relvakonflikti korral, kus kaitsevägi ei ole enam toetaja, vaid on toetatava rollis.“

Võrreldes eelmise aastaga, on sel korral kaasatud rohkemate asutuste esindajaid, kes juhendavad õppureid mentoritena. „Kuna õppusel osaleb ka paljude teiste asutuste esindajaid, siis õppuse kasutegur on tunduvalt laiem kui lihtsalt õppurite jaoks õpiväljundite täitmine. Näiteks võimaldab õppus asutuste esindajatel võtta kaasa õpituvastusi relvakonfliktis tegutsemise osas ning tutvustada neid hiljem ka oma organisatsioonile,“ lisas major Org.

Tänavuse aasta õppuse stsenaarium keskendub enamjaolt konfliktieelsele faasile, mille käigus tuleb õppusel osalejatel lahendada erinevate erikordade olukordi. Lisaks näeb õppus ette ka piiratud ulatusega rahvusvahelist relvakonflikti Eestis, mistõttu tuleb kahe kõrgkooli õppuritel seista silmitsi ka sõjaolukorra lahendamisega. Õppuse stsenaarium on küll läbi kahe päeva sama, kuid siiski pidevalt eskaleeruv ning seetõttu esitatakse õppusel osalejatele muutuvad situatsioonid pärast eelmise olukorra lahenduskäigu esitlusi.

Õppuse Enne Tormi 2023 stsenaariumi fookuses on eelkõige sisejulgeoleku asutuste vaheline koostöö ning mittekonventsionaalsete ohtude neutraliseerimine. Õppusel käsitletakse kokku nii hädaolukorda, eriolukorda, erakorralist seisukorda, kaitsevalmiduse astmeid kui ka sõjaseisukorda, mis tähendab, et õppurid peavad tegelema näiteks ulatusliku evakuatsiooni, massilise sisserände ja korratusega, haiguse leviku, ametiabi andmise ning relvastatud rünnakuga Eesti Vabariigi vastu.

Õppus toimub Sisekaitseakadeemia Tallinna õppehoones ning sel korral osaleb kokku ligi 100 Kaitseväe Akadeemia ja Sisekaitseakadeemia õppurit ja õppejõudu ning partnerasutuste esindajat. Sisekaitseakadeemiast on kohal sisejulgeoleku eriala magistrandid ning Kaitseväe Akadeemiast keskastmekursuse kuulajad ehk magistrandid ja brigaadi staabiohvitseride kursuse täiendõppurid. Lisaks osalevad õppusel ka Justiitsministeeriumi vanglateenistuse külalisõppurid ning esindajad politsei- ja piirivalveametist, päästeametist, kaitsepolitseist, Kaitseliidust, terviseametist, riigikantseleist ning kohalikest omavalitsustest.

Õppuse Enne Tormi 2023 eesmärk on suurendada asutuste vahelist koostööd ning võimaldada õppuritel saada praktiline kogemus asutuste vahelise koostöö protseduuridest, otsustuskohtadest ja piirangutest. Õppuse soovitud lõpptulemuseks on erinevate ametkondade esindajate oskus analüüsida ning teha ettepanekuid omavahelise koostöö toimimiseks sõja ajal. Lisaks on õppuse läbinutel võimalik hiljem jagada saadud teadmisi ka oma organisatsioonis.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN

Kaitseväe Akadeemia