fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia korraldab esseekonkursi Eesti merekaitse tulevikust

Kaitseväe Akadeemia korraldab auhinnalise esseekonkursi, kus oodatakse uudseid mõtteid arvamusi Eesti merekaitse tuleviku kohta, töid oodatakse kuni 31. detsembrini.

„Julgustan kõiki osalema, kooliõpilastest pensionärideni. Me ei ole esseele miinimumnõudeid seadnud ja ootame erisuguseid mõtteid, mis võivad minna ka nö „kastist välja“, näiteks arutlust kas tulevikus sõidetakse merel ainult purjede ja patareide abil“ ütles esseekonkursi korraldaja kaptenmajor Taavi Urb.

Kuigi esseekonkursi pealkiri on „Eesti merekaitse tulevik“, võib iga autor panna oma esseele unikaalse pealkirja. Essee peab demonstreerima kaasaegse meresõjateooria ning Eesti geograafiliste, majanduslike ja poliitiliste olude mõistmist. Essees hinnatakse argumentatsiooni loogilisust, mõttekäigu uudsust ja stiili. Keskenduma peaks eelkõige lahendustele, mis muutuvad aktuaalseks 5-10 aasta perspektiivis või veel hiljem.

Kaitseväe Akadeemia paneb välja rahalised preemiad: 1. koht 500 €, 2. koht 400 €, 3. koht 300 €. Eriauhinnad panevad välja merevägi, Kaitseliidu Tallinna maleva meredivisjon ja Laevastiku Ohvitseride Klubi. Autorite nõusolekul avaldatakse parimad tööd ajakirjas „Sõjateadlane“.

Info konkursi ja essee nõuete kohta www.kvak.ee/merekaitsetulevik

Kaitseväe Akadeemia