fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia korraldab International Military Testing Association 61. aastakonverentsi

Kaitseväe Akadeemia (KVA) korraldab 07.–11. oktoobril IMTA 61. aastakonverentsi, et arendada koostööd KVA ja teiste riikide sõjaväeliste õppeasutuste ning uurimiskeskustega juhtimise ning sõjaväepsühholoogia valdkondades.

Konverentsi esimese päeva kolmel sümpoosiumil on teemadeks pädevuste säilitamise uuringud rahvusvahelises perspektiivis, Eesti kaitseväe personali valiku ja hindamise psühhomeetrilised instrumendid ja ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude Battery – laiendatud vaimse võimekuse test) testimisprogrammi moderniseerimise tulemused. Teisel päeval on konverentsi teemadeks juhtimine ja organisatsioonikäitumine; hindamine ja mõõtmine; inimfaktor ja heaolu ning valik ja hindamine. Konverentsi viimasel päeval on sümpoosiumite teemadeks sõjaväeline haridus, õppiva organisatsiooni arendamine ja juhtide arendamine sõjaväelistes kõrgkoolides.

International MIlitary Testing Association (IMTA) on rahvusvaheline, sõjaväelise personaliarenduse ja –uuringutega tegelev teadusasutus ning koole ühendav organisatsioon, mille peamiseks eesmärgiks on edendada valdkondadevahelist suhtlust ja jagada kogemusi sõjaväepsühholoogia, juhtimise, personali testimise ja arendamise valdkondades.

Kaitseväe Akadeemia