fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia korraldab mehitamata maismaasüsteemide autonoomia teste

Täna algasid kaitseväe keskpolügoonil Kaitseväe Akadeemia poolt korraldatud kahepäevased mehitamata maismaasüsteemide autonoomia testid, mis keskenduvad militaarkasutamiseks väljatöötatud mehitamata sõidukite autonoomse navigatsioonivõime hetkeseisu mõistmisele.

„Osalevaid platvorme ei seata paremusjärjekorda, vaid koostöös valdkonna spetsialistidest koosneva rahvusvahelise meeskonnaga koostatakse ürituse järgselt raportid, mille kaudu saavad mehitamata maismaasüsteemide viimaste arengute kohta laiapindset tagasisidet ja sisendit nii kaitsevägi, partnerid kui ka osalevad ettevõtted,“ ütles ürituse üks peakorraldajatest Kaitseväe Akadeemia rakendusuuringute osakonna projektikoordinaator Markus Otsus. „Üritus on pandud kokku viimase aasta jooksul Kaitseväe Akadeemia eestvedamisel ning Saksamaa, Ühendkuningriigi, Soome, Rootsi, Norra ja Hollandi partnerite toel. Kohal on pea kõik suuremad tegijad Euroopa mehitamata maismaasüsteemide vallas, kuid meiega on liitunud ka ettevõtted, kes tutvustavad alles esmakordselt oma platvorme laiemale avalikkusele.“

Keskpolügoonil toimuva ürituse eesmärk on võimaldada valdkonnas tegutsevatel ettevõtetel oma süsteeme esitleda rahvusvahelisele militaarekspertidest koosnevale publikule. Osalevad süsteemid läbivad kahel päeval järjest keerukamaid stsenaariume, milles vaadeldakse teel, maastikul ning avatud metsas navigeerimiseks vajalikke elemente – marsruudi planeerimine, punktist punkti liikumine, takistuste vältimine. Katsetel hinnatakse kahese kasutusega mehitamata maismaasüsteemide tehnoloogilise valmiduse ning inimese ja masina vahelist koostööd.

Tänavust autonoomsete maismaasõidukite testimist Eestis korraldab peaasjalikult Kaitseväe Akadeemia koostöös teiste kaitseväe struktuuriüksustega. Üritus on osaliselt rahastatud EDIDP iMUGS projektist ning testidel osaleb kokku 11 mehitamata maismaasõidukite tootjat üheksast riigist, vaatlejaid on 20 riigist.

Integrated Modular Unmanned Ground System ehk iMUGS projekti raames arendatakse välja mehitamata maismaasõiduk koos juhtimissüsteemi, küberkaitselahenduse ning integreeritud sensorvõrgustikuga. Süsteemi esialgsed kasutusfunktsioonid on seotud olukorrateadlikkuse parandamisega lahinguväljal ning üksuste manööver- ja transpordivõimekuse tõstmisega. iMUGS projekti kaugem eesmärk on arendada välja Euroopa mehitamata maismaasüsteemi standardlahendus.

Kaitseministeerium ja kaitsevägi on kaasunud Euroopa Kaitsefondi, Euroopa Kaitseagentuuri ning NATO Teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni robootika valdkonnas nelja arendusprojekti ja määranud mehitamata süsteemide arenduse üheks prioriteetseks tegevussuunaks.

Kaitseväe Akadeemia on Euroopa Kaitsefondi mehitamata maismaasüsteemide arendusprojekti konsortsiumi liige, mille raames arendatakse sõidukite autonoomiat ja testitakse kahese kasutusega tehnoloogiaid. Üheks oluliseks suunaks on mehitamata süsteemide valdkonnas pädevuse suurendamine koostöös kaitsetööstusega.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN

Kaitseväe Akadeemia