fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia kuues õppemetoodiline konverents tõi kokku pea 300 huvilist

Kaitseväe Akadeemias toimus täna kuues õppemetoodiline konverents “Iga juht on õpetaja, iga õpetaja on juht”, mis sel korral viidi läbi veebivahendusel koos juhtimisalase konverentsiga.

„Sel aastal oli konverentsi eesmärgiks laiemas ringis arutleda olulistel teemadel, mis puudutavad juhtimist ja õpetamist ning juhi ja õpetaja arengu võimalustest tänapäeva ühiskonnas. Tahtsime tuua esile e-õpet ja e-juhtimist ning eestvedamise ja teaduspõhisuse temaatikat ehk teemade ampluaa oli lai ja andis kõigile osalejatele mõtteainet ning arutelu võimalusi,“ ütles konverentsi korraldaja Svetlana Ganina.

Tänavune konverentsi teema oli ajendatud akadeemia õppekavade uuendamisest, mil kerkis ülesse juhtimise tähtsus kui kõikide õppekavade läbiv märksõna. Suur osa konverentsi sisust tuli akadeemia teise õppeaasta kadettidelt ja magistrantidelt, kelle ettekanded olid sisuliselt seotud õppeainetega nagu „Teadustööde alused ja eneseväljendus“ ning „Juht tänapäeva ühiskonnas“.

Lisaks õppuritele, esines konverentsil ka Šveitsi Konföderatsiooni Zürichi tehnikakõrgkooli sõjaväepsühholoogia- ja pedagoogika õppesuuna juht kolonel Hubert Annen, kes enda ettekandes „Development of military leaders: traits of good leaders“ rääkis heade sõjaväeliste juhtide olulisusest ja nende mõjukusest ning empiirilisele materjalile põhinedes andis ülevaate juhtide mõjust militaarsest seisukohast olulistele sündmustele. Konverentsi raames oli võimalik osaleda ka töötubades ning kuulata erinevatel teemadel liftikõnesid.

Konverentsil osales ligi 300 inimest Kaitseväe Akadeemiast, kaitseväest, Sisekaitseakadeemiast, Eesti Lennuakadeemiast, Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist, Tartu Ülikoolist, Tallina Tehnikakõrgkoolist, Kaitseministeeriumist, Kaitseliidust ning Vanglateenistusest.

„Iga juht on õpetaja, iga õpetaja on juht“ oli järjekorras kuues Kaitseväe Akadeemias korraldatud õppemetoodiline konverents. Varasematel aastatel on konverentside põhiteemad keskendunud tõhusa ja kaasahaarava õppe korraldamisele kõrgkoolis, ennastjuhtivale õppijale, väärtuspõhisele õppele, õppija arengu toetamisele ning erinevatele õppemeetoditele.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ning Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia