fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia lahinglaskmised panid proovile nii esimese kui ka kolmanda õppeaasta kadetid

Eelmisel nädalal toimusid Nursipalus Kaitseväe Akadeemia jalaväerühma lahinglaskmised põhikursuse esimese õppeaasta kadettidele. Antud lahinglaskmised tegi erisuguseks see, et need toimusid esimest korda formaadis, kus kolmanda õppeaasta kadett õpetas esimese aasta kadetile jalaväerühma rünnakut läbi lahinglaskmiste.

“Lahinglaskmiste läbiviimine esimese aasta kadettidele läks väga hästi, sest saavutasime läbi omavahelise koostöö õppekavades seatud eesmärgid,” ütles kolmanda õppeaasta õppur kadettseersant Oliver Taal. “Just koostöö on see, mis võtab kokku terve nädala. Juba harjutusalale kohale jõudes oli kõigile teada, mis on nende ülesanne ning kuidas tuleb saavutada seatud eesmärgid. Suurim õpikoht oli muidugi planeerimise etapp, kus koostati laskekäsk koos lisadega, mis tuli omavahel ka veel sünkroniseerida,“ ütles kadettseersant Taal lisades, et tänu õpitule on tulevikus teada, kuidas ehitada üles lahinglaskmisi nii, et harjutus oleks kaasahaarav ja õpetlik, kuid samas ka ohutu.

Nädala jooksul harjutati rühma rünnakut kaevikuliinile, mille hõivamiseks oli vajalik luua julgestus, läbida tõkked ning puhastada kaevikud. Kolmanda õppeaasta kadettidele andis harjutus võimaluse iseseisvalt planeerida, valmistada ette ning viia läbi jalaväerühma lahinglaskmisi. Esimese õppeaasta kadetid said aga kinnistada varasemalt õpitut ehk panna end proovile rühmaülemana, planeerida rünnakut ning anda käsk.

Laskmiste läbiviijate sõnul saadi oma ülesannetega hästi hakkama, kuna ajaliselt toimus kõik vastavalt planeeritule ning kohapeal ei pidanud tegema enam suuri muudatusi. Samuti rõhutati, et taoline rünnak on vaja alati väga põhjalikult läbi mõelda ning koordineerida, mistõttu langes kõigile osapooltele suur vastutus lahinglaskmiste edukaks õnnestumiseks. Kahe õppeaasta kaasamine lahinglaskmistel andis kursustele võimaluse ka omavahel lõimuda.

Lisaks lahinglaskmistele harjutati nädala jooksul ka tegutsemist hoonestatul alal ehk õpiti hoonestatud alal liikumist, hoonetele lähenemist ning neisse sisenemist.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN

Kaitseväe Akadeemia