fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia lõpetajad said kätte lõputunnistused ja auastme tunnused

Täna said Tartus rakendusliku kõrghariduse sõjaväelises juhtimises ja nooremleitnandi auastmetunnused Kaitseväe Akadeemia 54 maa-, õhu- ja mereväe põhikursuse lõpetajat ning magistrikraadi sõjateaduses ja –tehnoloogias 19 ohvitseri. Vanemallohvitseri põhikursuse lõpetas 42 õppurit, kellest 39 said nooremveebli auastme.

„Täna me teeme ajalugu, täna on see päev, kui taasloodud kaitseväe haridussüsteem annab Eesti kaitseväele ja Eesti ühiskonnale tagasi kõige suurema arvu noori ohvitsere,“ ütles Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus aktusel peetud kõnes. „Täna lõpetab 54 põhikursuse lõpetajat. Sellest majast ei ole kunagi varem nii palju ohvitsere välja läinud. Kaitseväe Akadeemia tähistab sel aastal enda taasloomise 25. aastapäeva. 25 aastat peetakse üheks inimpõlveks ehk me oleme terve generatsiooni ohvitsere ühes institutsioonis välja õpetanud. Selleni me esimese Eesti Vabariigi ajal kahjuks ei jõudnud.“

Kaitseväe Akadeemia maaväe põhikursuse parimaks lõpetajaks tunnistati cum laude lõpetanud nooremleitnant Sten Laumets ning mereväe põhikursusel nooremleitnant Mihkel Kembre. Kursuste parimatele andis kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Ilmar Tamm üle ohvitseri mõõgad.

Õhuväe põhikursuse parimaks lõpetajaks tunnistati cum laude lõpetanud nooremleitnant Iida Elise Murumets, kellele kaitseväe juhataja asetäitja brigaadikindral Ilmar Tamm andis üle ohvitseri vestu.

Magistrantuuris tunnistati parimaks õppuriks cum laude lõpetanud major Karl-Erik Kirschbaum, keda tänati hinnalise kingitusega.

Kutseõppe parimaks õppuriks tunnistati nooremveebel Verner Weiss, kes sai koolilt tänutäheks hinnalise kingituse.

Sel aastal andis Kaitseväe Akadeemia kuuendat korda välja ka erukolonelleitnant Ülo Tamre ja proua Tamara Tamre loodud sihtfondi rahalise preemia põhikursuste parimate juhiomadustega lõpetajatele. Kaitseväe Akadeemia kõrgharidusastme põhikursuste õppuritest sai preemia nooremleitnant Timo Hunt ning kutseõppe tasemel tunnistati parimate juhiomadustega lõpetajaks nooremveebel Georg Reintam.

Aktusel tunnustati ka 2023. aasta parima põhikursuse lõputöö autorit, kelleks osutus nooremleitnant Maie Vumba uurimistööga „Kaitseväe Akadeemia kadettide ootused mentorlusele“. Parima magistritöö tiitli pälvis leitnant Valdur Tammets tööga „Juhtimistoetus Eesti Kaitseväes aastatel 1920–1940“.

Rakenduskõrgkoolide rektori nõukogu stipendiumi „Parim rakenduskõrgkooli lõputöö 2023“ pälvis nooremleitnant Rasmus Kõrvas tööga „Tarkvaralise raadio rakendamine üksuste elektroonilise sõjapidamise võimekuse tõstmiseks läbi saatja suuna määramise“.

Kaitseväe Akadeemia lõpetanud ohvitserid ning allohvitserid asuvad teenistusse erinevatesse kaitseväe väeosadesse.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. Tänavu on huvilistel akadeemia maa-, mere- ja õhuväe põhikursustele võimalik sisseastumisdokumente esitada kuni 25. juunini.

Rohkem pilte SIIN

Kaitseväe Akadeemia