fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia luurevõistlusel oli võidukas Kaitseliidu Tallinna maleva meeskond

Sel nädalavahetusel, 15.-17. märtsil toimus Tartu- ja Jõgevamaal Kaitseväe Akadeemia poolt korraldatav luurevõistlus, kus neljaliikmelised meeskonnad läbisid kahe ööpäeva jooksul ligikaudu 100-kilomeetrise võistlustrassi. Võistluse edukaimaks võistkonnaks tunnistati Kaitseliidu Tallinna malev.

„Luurevõistluse läbimine oli meeskondade jaoks päris keeruline ja raske, kuna tegemist oli kontseptsiooniga, kus lisaks kontrollpunktidele tuli võistlejatel läbida 24 tunni jooksul luureala eesmärgiga koguda vastase kohta võimalikult palju infot ning teostada rünnak nende postile,“ ütles Kaitseväe Akadeemia luurevõistluse peakorraldaja kadett lipnik Kaur Saar lisades, et sellist ülesehitust kasutatakse teistel patrullvõistlustel pigem harva. „Ka meie endi jaoks oli alguses võistluse korraldamine väljakutsuv, sest võrreldes eelmise aastaga vahetus korraldustiim ning puudus varasem nii suure võistluse korraldamise kogemus.“

Kolmepäevane luurevõistlus leidis aset Puurmani-Tartu vahelisel territooriumil, kus meeskonnad pidid varjatult läbima ettenähtud marsruudi ning lahendama sealjuures erinevaid militaarseid ülesandeid nagu IED kokkupanek, varitsuse vastane drill, käsu andmine, tuletellimine, reid vastase luureinfo kogumiseks ning side ja lahingumeditsiin. Samuti said osalejad panna end proovile vibulaskmises ning püüniste ülesseadmises.

Võistlusest võttis osa 13 neljaliikmelist meeskonda neljast erinevast riigist – Eesti, Poola, Prantsusmaa ja Ukraina. Lipnik Saare sõnul jäid liitlased Ukrainast, Poolast ning Prantsusmaalt võistlusega rahule ning tunnistasid, et nii mitmedki neist polnud varem pidanud jalgsi nii palju maad läbima. „Minu tänu läheb kõikidele korraldajatele ja osalenud meeskondadele ning loodan neid näha ka järgmisel aastal osalemas,“ lisas lipnik Saar.

Võitjaks tuli Kaitseliidu Tallinna maleva meeskond koosseisus leitnant Margus Ots, leitnant Marek Soop, vanemseersant Marko Pikk ning kapral Teet Leppänen. Teiseks jäi õhuväe lennubaasi meeskond koosseisus veebel Regor Kreek, vanemseersant Tauri Mikk, vanemseersant Siim Säde ning seersant Taavi Aasmäe. Kolmanda koha sai pioneeripataljoni ajateenijate meeskond koosseisus lipnik Marten Vingisaar, lipnik Paul Pank, lipnik Pert Päesüld ning nooremseersant Kaarel Kerge.

Kolmanda koha saanud pioneeripataljoni meeskonna kapteni lipnik Marten Vingisaare sõnul oli võistlus nende jaoks väga unevaene ja väljakutsuv ning igati uus kogemus. „Rännakul oli mitmeid kontrollpunkte, kus saime rakendada teenistuse jooksul õpitut,“ ütles lipnik Vingisaar. „Kokkuvõttes oli võistlus väga huvitav ja adrenaliinirohke ning mina jäin väga rahule oma meeskonna luure tegevusega.“

Kaitseväe Akadeemia luurevõistluse peakorraldajateks olid akadeemia põhikursuste kadetid, kes kaasasid võistluse planeerimisse ja läbiviimisesse ka kooli õppetoolide töötajaid ning vabatahtlikke Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist ja Kaitseliidu Jõgeva malevast.

Juba teist korda läbiviidud Kaitseväe Akadeemia luurevõistlus on sõjalis-sportlik heitlus, kus võistkondadele ja vastutegevusele antakse võistlusülesannete täitmiseks ning vastutegevuse teostamiseks vajalik fiktiivne taustsituatsioon. Võistluse eesmärk on selgitada välja parim võistkond, arendada osalejate sõjaväelise väljaõppega seotud teadmisi, oskusi ja koostööd ning edendada kaitseväe struktuuriüksuste vahelist koostööd.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ning Kaitseliidule. Kaitseväe akadeemia kutseõppe suunal koolitatakse vanemallohvitsere ja reservohvitsere, kus õppetöö on jaotatud erinevateks kutse- ja täiendusõppekursusteks. Lisaks korraldab Kaitseväe Akadeemia riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN

Kaitseväe Akadeemia