fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia sai uue embleemi

30. juulil kinnitas kaitseväe juhataja ülesannetes kindralmajor Indrek Sirel uue Kaitseväe Akadeemia embleemi, mis sisaldab osiseid endistest õppeasutuste ja selle allüksuste embleemidest, demonstreerimaks akadeemia ajaloolist järjepidevust.

“Meie jaoks on väga oluline, et ühtne sõjalise hariduse identiteet kanduks edasi tulevastele kaitseväe juhtidele, kõiki akadeemia allüksusi ühendav embleem on selle heaks väljenduseks,” ütles Kaitseväe Akadeemia ülem kolonel Enno Mõts.

Keskne tõrvik sümboliseerib Kaitseväe Akadeemia püsivat elujõudu ja pidevat uuenemist, kandes enda kohal akadeemia kõige olulisemat mõtet – hariduse teerajaja leeki, mis jagab edasi teadmiste valgustatust. Mõõgad sümboliseerivad Eesti ohvitseride ja allohvitseride julgust ning kaitsevõimet. Tammelehed väljendavad tugevust, saavutusi ning pikaealisust. Ringjaks pärjaks asetatult näitavad need ühtekuuluvust. Embleemi kuldne värv esindab Kaitseväe Akadeemia kui haridusasutuse väärikust.

Analoogset sümbolit on kasutanud 1998. aastal taasasutatud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, mille õigusjärglane on tänane Kaitseväe Akadeemia.

Seoses Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ümberstruktureerimisega ja asutuse nime muutmisega Kaitseväe Akadeemiaks 2019. aastal kadusid allüksused Sõjakool ja Lahingukool senisel kujul, need ühendati Kaitseväe Akadeemia õppekorpuseks, nende funktsioonid jäid alles ning järjepidevus säilib. Nendest sõltuvalt ei soovita kasutada kolme erinevat sümbolit, vaid järjepidevuse säilitamiseks sümboolikas loodi uus ühendsümbol, mis sisaldab endas elemente kõigist kolmest senisest sümbolist.

Embleemi kasutusjuhendi ja näidised leiab siit: https://www.kvak.ee/files/2019/07/KVA_logo_kasutusjuhend_2019.pdf

Kaitseväe Akadeemia