fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia tähistas 96. aastapäeva

Vasakult paremale: KVÜÕA ülemad kolonel Ants Kiviselg, kindral Ants Laaneots, kolonel Aarne Ermus ja praegune KVA ülem kolonel Enno Mõts.

Kaitseväe Akadeemia tähistasid eile Võrumaal ja Tartus erinevate tegevustega õppeasutuse 96. aastapäeva, millest võtsid osa nii töötajad kui ka õppurid.

Aastapäeva tähistamise raames nautisid töötajad ja õppurid üheskoos Tsiatsungõlmaa harjutusalal seltskondlikku orienteerumist nimega „Sõpruse rännak“ ja lasid Nursipalu lasketiirus erinevaid kaitseväes kasutusel olevaid relvi.

Pärast aktiivsemaid tegevusi ootas akadeemia töötajaid ja õppureid ees pidulik aktus aulas, kuhu olid kutsutud ka endised Kaitseväe Akadeemia ülemad, kaitseministeeriumi kantsler Kristjan Prikk ja Tartu linnapea Urmas Klaas. Aktusel anti üle rinnamärgid neljale kaitseväelasele, kes on akadeemia tegevusse olulisel määral panustanud. Pärast aktust pandi huvilised proovile mälumänguga „Mäller“.

1. oktoobril 1920. aastal läks Sõjakool üle sõjaministri käskkirjaga kinnitatud rahuaegsele programmile ja korraldusele ning samal päeval alustas Sõjakoolis õpinguid esimene rahuaegne kursus. 1. oktoobril 1923. aastal hakkas kehtima valitsuse kinnitatud ühendasutuse koosseis, 1. oktoobril 1927. aastal hakkas kehtima valituse poolt kinnitatud põhimõte, et Sõjakooli astumise eelduseks on eelnev sõduri teenistus ning 1. oktoobril 1928. aastal rakendus ohvitseride ettevalmistamise seadus.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere Kaitseväele ning Kaitseliidule.

Kaitseväe Akadeemia