fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia tähistas 97. aastapäeva

Kaitseväe Akadeemia tähistas eile, 1. oktoobril Tartus oma 97. aastapäeva, millest võtsid osa kõik akadeemia töötajad ja õppurid.

„Mina arvan, et oleme heas jõus. Sel aastal oleme saavutanud rekordnumbreid oma sisseastujate poole pealt ning minu jaoks on väga oluline välja tuua, et me aastapäeva aktuse raames ühendame oma taasloomise ajaloo tänase olevikuga ja anname välja Kaitseväe Akadeemia teenetemärgid toonase Eesti riigikaitseakadeemia kaitsekolledži käima lükkajatele,” ütles Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Enno Mõts.

Traditsiooniliselt hõlmab päeva esimene pool aktiivsemaid tegevusi ning seda ka tänavu. Aastapäeva tähistamise raames nautisid töötajad ja õppurid üheskoos Nursipalu ja Tsiatsungõlmaa harjutusväljadel erinevaid sportlikke tegevusi nagu metsas orienteerumine, relvastusega tutvumine ja erinevatest relvadest laskmine või kahekilomeetrise takistusraja läbimine. Iga-aastaste ühistegevuste eesmärgiks on väljaspool vahetut õppetegevust suurendada akadeemia isikkoosseisu kuuluvustunnet läbi kamraadlikku võtme.

Pärast aktiivsemaid tegevusi ootas õppeasutuse töötajaid ja õppureid ees pidulik aktus akadeemia sisehoovis, millest võtsid osa ka endised akadeemia ülemad ning kus anti üle KVA teenetemärk kümnele laureaadile. Pärast aktust pandi huvilised proovile ka mälumängus.

1. oktoobril 1920. aastal läks sõjakool üle sõjaministri käskkirjaga kinnitatud rahuaegsele programmile ja korraldusele ning samal päeval alustas seal õpinguid esimene rahuaegne kursus. 1. oktoobril 1923 hakkas kehtima valitsuse kinnitatud ühendasutuse koosseis ning 1. oktoobril 1927 valituse kinnitatud põhimõte, et sõjakooli astumise eeldus on eelnev sõduriteenistus. 1. oktoobril 1928 rakendus ohvitseride ettevalmistamise seadus.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja kaitseliidule.

Rohkem pilte: SIIT

Video: SIIN

Kaitseväe Akadeemia