fbpx
Uudised

Kaitseväe Akadeemia traditsiooniline veeblirännak pani õppurid proovile 60-kilomeetrilise jalgsirännakuga

Möödunud ööl lõppes Kaitseväe Akadeemia vanemallohvitseride põhikursuse pea 60-kilomeetrine veeblirännak, mille jooksul läbisid õppurid 6 kontrollpunkti.

„Rännakul osalenud tulevased nooremveeblid on oma edaspidises teenistuses eeskujuks sõduritele,“ ütles rännaku pealäbiviija Kaitseväe Akadeemia vanemallohvitseride keskastmekursuse õppur veebel Artur Raudna. „Nad õpetavad sõdureid läbi enda kogemuste ning käesolev rännak andis neile hea teadmise sellest, kui palju ja kui kaugele suudab üks sõdur rännata ning millisel hetkel hakkab tema lahinguvõime langema. Lisaks kasulikele õppetundidele, on rännaku eesmärgiks hoida allohvitseride vahelist ühtekuuluvustunnet ning jätkata aastast aastasse pikaaegset traditsiooni.“

Tänavuse rännaku korraldajateks olid hetkel Kaitseväe Akadeemias õppivad vanemallohvitseri keskastmekursuse õppurid, kes koostasid nii rännaku marsruudi kui kontrollpunktid. Vanemallohvitseri keskastmekursusel õppivate veeblite kaasamise eesmärk oli lõimuda omavahel tulevased ning juba teenistuses olevad allohvitserid.

Peakorraldaja veebel Raudna sõnul sujus rännaku planeerimine ja läbiviimine ning keskastmekursuse õppurid saavutasid sealjuures vajalikud õpiväljundid väliõppuse planeerimisel ja läbiviimisel. „72% vanemallohvitseride põhikursuse õppuritest lõpetas rännaku täismahus ning esialgse tagasiside põhjal meeldis neile rännaku ülesehitus.“

Rännakul osalenud õppurid pidid kontrollpunktides täitma erinevaid meeskonnatööl põhinevaid ülesandeid, näiteks andma meditsiinilist abi auto avariis kannatanutele, lahendama pedagoogilisi ja taktikalisi ülesandeid ning teadma kaitseväe ja Kaitseväe Akadeemia põhiväärtusi.

Jalgsirännakust võttis tänavu osa 50 vanemallohvitseride põhikursuse õppurit, kellest 36 läbisid distantsi täies ulatuses. Nendele, kes läbisid rännaku täisdistantsi, antakse kursuse lõpetamisel rännakumarsi rinnamärk.

Veeblirännak, mille vältel pannakse proovile õppurite juhtimisoskused, füüsiline võimekus ning „vaimne tasakaal“ üksuses, on allohvitseride kursuse üheks traditsiooniks juba alates 1994. aastast. Nimetatud traditsioon annab õppuritele viimase võimaluse liikuda üheskoos mööda kaunist Lõuna-Eesti kuppelmaastikku ning leida jõudu läbimaks alustatud teekond.

Vanemallohvitseride põhikursuse (VAPK) eesmärk on anda alused ja suunised esimese tasandi vanemaallohvitseride ettevalmistamiseks kõikidele Eesti kaitseväe väeliikidele ning kaitseliidule. Õppekava läbinu on võimeline teenima rahuajal rühma suuruse üksuse ülema abi ja instruktori ametikohtadel ning allüksuse ülemana sõjaajal.

Kaitseväe Akadeemia on Eesti ainus riigikaitseline kõrgkool, kus koolitatakse ohvitsere ja allohvitsere kaitseväele ja kaitseliidule. Lisaks pakub Kaitseväe Akadeemia sõjaväelist täiendkoolitust ja korraldab riigikaitsega seotud teadus-ja arendustegevust.

Rohkem pilte SIIN.

Kaitseväe Akadeemia